Anasayfa / GSS Rehberi / GSS Nedir – Amacı nedir – Kimleri Kapsar ?

GSS Nedir – Amacı nedir – Kimleri Kapsar ?

Sponsorlu Bağlantılar

GSS, Genel Sağlık Sigortasını ifade etmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda genel sağlık sigortası, “Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta” şeklinde tanımlanmıştır.

Genel sağlık sigortasının amacı; genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek şeklinde sayılabilir. Çünkü Kanunda sağlık giderlerinin finansmanının bu amaçlarla karşılanacağı belirtilmiştir.

GSS Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte 1 Ekim 2008 tarihinde hayatımıza girmiştir. Ancak ilk başta sadece 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur), 4/1-c (Emekli Sandığı), isteğe bağlı sigorta kapsamında sigortalı olanlar ve emekli olanlarla yani sosyal güvencesi olanlarla bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler GSS kapsamına girmiştir. Türkiye’de ikamet eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve bakmakla yükümlü kişi olarak eşi, çocuğu, anne – babası üzerinden sağlık yardımı alma imkanı olmayanalar içinse GSS zorunluluğu 1 Ocak 2012 tarihinde başlamıştır. Bu kapsamdakiler sadece Genel Sağlık Sigortalısı (GSS’li) sayılan kişilerdir.

GSS Uygulamasında Yeni Dönem

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Torba Kanun ile 1 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere GSS uygulamasında önemli değişiklikler yapılmış, yeni bir döneme girmiştir. Bu değişikliklerden en önemlisi gelir testi yapma zorunluluğunun kaldırılması ve sadece GSS’ye tabi olanların ödeyeceği aylık GSS priminin brüt asgari ücretin yüzde 3’ü olarak sabitlenmesidir. (Bkz. Genel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem 1 Nisan’da Başlayacak, Gelir Testi Yaptırma Zorunluluğu Tamamen Kalktı mı ? başlıklı yazılar.) (isvesosyalguvenlik.com)