Anasayfa / Soru - Cevap / GSS Primi Ödemeden İsteğe Bağlı Sigorta Mümkün mü ?

GSS Primi Ödemeden İsteğe Bağlı Sigorta Mümkün mü ?

Sponsorlu Bağlantılar

SSK isteğe bağlı sigorta primi oranı 1 Ekim 2008 tarihinden önce daha düşüktü. Ancak Sosyal Güvenlik Reformu ile 2008 yılı ve sonrasında yapılan kapsamlı değişiklikler isteğe bağlı sigorta açısından de iki önemli değişiklik getirdi.

– Birincisi istisnalar hariç isteğe bağlı sigorta 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamına alındı (Bkz. İsteğe Bağlı Sigorta Hangi Hallerde 4/a (SSK) Kapsamında Sayılır ?).

– İkincisi isteğe bağlı sigorta prim oranı artırıldı, ancak isteğe bağlı sigortalılara da sağlık yardımlarından yararlanma hakkı getirildi.

Şu anki mevzuata göre isteğe bağlı sigortalılardan gösterdikleri prime esas kazancın yüzde 32’si oranında aylık prim alınıyor. Bunun yüzde 20’si emeklilik yani malullük – yaşlılık – ölüm sigortası için, yüzde 12’si ise sağlık yardımı yani genel sağlık sigortası (GSS) için alınıyor. (Bkz. 2016 İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları)

Çünkü 5510 sayılı Kanunun;

– İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi başlıklı 52 nci maddesinde; isteğe bağlı sigorta priminin 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32 olduğu, bunun % 20’sinin malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’sinin genel sağlık sigortası primi olduğu; isteğe bağlı sigortalı olanların, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacağı ve genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlü olduğu,

– Genel sağlık sigortalısı sayılanlar başlıklı 60 ıncı maddesinde de isteğe bağlı sigortalı olan kişilerin GSS kapsamında olduğu,

belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca, isteğe bağlı sigortalı olanların sadece yüzde 20 oranında prim ödeyip, yüzde 12 oranındaki GSS primini ödememeleri mümkün değildir. Örneğin, eşleri veya çocukları üzerinden sağlık yardımı alıp, GSS primi ödemekten kurtulmaları mümkün değildir. Hatta ölüm (dul ve/veya yetim) aylığı almakta iken isteğe bağlı sigortaya girenlerden dahi GSS primi alınmaktadır.

Bunun tek istisnası, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerden sadece yüzde 20 oranında isteğe bağlı sigorta primi tahsil edilmekte, yani bunlardan GSS primi alınmamaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)