Anasayfa / Soru - Cevap / Günlük Ara Dinlenme Süreleri Ne Kadardır ?

Günlük Ara Dinlenme Süreleri Ne Kadardır ?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun Kanunun 68 inci maddesi uyarınca; günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere en az;

• 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,

• 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde 30 dakika (yarım saat),

• 7,5 saatten fazla süreli işlerde 60 dakika (bir saat),

süreyle ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.

Yargıtay konuyla ilgili bir kararında da; “İş Kanununun 63 üncü maddesi hükmüne göre, günlük çalışma süresi 11 saati aşamayacağından, 68 inci maddenin belirlediği yedibuçuk saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenmesi süresinin, günlük en çok onbir saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul edilmelidir. Başka bir anlatımla günde onbir saate kadar olan çalışmalar için ara dinlenmesi en az bir saat, onbir saat ve daha fazla çalışmalarda ise en az birbuçuk saat olarak verilmelidir.” şeklinde karar vermiştir (T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/2900 Karar No. 2013/7458 Tarihi: 24.04.2013).

4857 sayılı İş Kanununun 104 üncü maddesinde de ara dinlenmesini Kanun hükmüne uygun olarak kullandırmayan işverene 1.343 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.