Anasayfa / Bilgi / Hafta Tatili Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hafta Tatili Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sponsorlu Bağlantılar

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, iş günlerinde çalışmış ve 45 saatlik haftalık çalışma süresini doldurmuş olan işçiye, yedi günlük bir zaman dilimi içerisinde en az 24 saatlik ve kesintisiz hafta tatili izni verilmesi gerekir.

Ayrıca hafta tatilinde işçi işyerinde çalışmamış olsa bile o günün ücreti işçiye tam olarak ödenir, yani ücretten herhangi bir kesinti yapılamaz.

Hafta tatiline hak kazanma açısından 45 saatlik çalışma süresinin hesabında;

– İşçi işyerinde çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar (Bkz. Çalışılmadığı Halde Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller),

– Günlük ücret ödensin veya ödenmesin kanundan veya işçi – işveren arasında yapılan sözleşmeden veya toplu sözleşmeden doğan tatil günleri,

– Ek 2 nci madde kapsamında evlilik, ölüm, doğum nedeniyle verilen mazeret izinleri,

– Bir haftalık süre içerisinde kalmak şartıyla işveren tarafından verilen diğer izinler ve raporlu (istirahatli) süreler,

– Zorlayıcı veya ekonomik bir sebep olmadığı halde işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından durdurulması nedeniyle çalışılmayan günler,

çalışılmış gibi dikkate alınır.

Dolaysıyla hafta içinde raporlu olan işçi hafta tatili hakkını kaybetmez.

Hafta tatili işyerlerinde genelde Pazar günü kullandırılır. Pazar günü açık olan işyerlerinde bu izin haftanın diğer günlerinden birinde kullandırılır.

Hafta tatilinin kesintisiz en az 24 saat olarak kullandırılması gerekir, hafta tatili bölünemez. Bölünmüş veya 24 saatten az kullandırılmışsa hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır.

Eğer işçi hafta tatili kullanmamış, örneğin Pazar günü de çalışmışsa o günün ücretinin iki kat (iki günlük yevmiye tutarında ödenmesi), ayrıca işçi bu çalışmayla haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşmış olacağından yüzde 50 fazla mesai ödenmesi, dolayısıyla toplamda işçiye ikibuçuk günlük yevmiye ödenmesi gerekir.

Ayrıca işyerinde yüzde usulü uygulanıyorsa, hafta tatili yapan işçiye o günün ücreti de işveren tarafından ödenir. (isvesosyalguvenlik.com)