Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun

394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun

Sponsorlu Bağlantılar

2 Ocak 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş 21 Ocak 1924 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanmış ve yayımlandığı tarihten 10 gün sonra yürürlüğe girmiş çok eski bir kanundur. 7033 sayılı Kanunla 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kanunda;

– 10 bin veya 10 binden fazla nüfusu olan şehirlerde bütün fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bütün müesseselerde hafta bir gün tatil yapılmasının mecburi olduğu,

– Çeşitli nedenlerle Pazar günü tatil yapmayan işyerlerinde çalışanlara haftanın bir başka günü 24 saat izin verilmesinin zorunlu olduğu,

– Resmi dairelerde, genel, özel, ticari ve sınai müessesede işçileri/çalışanları haftada altı günden fazla çalıştırmanın yasak olduğu;

– Kanuna aykırı olarak Pazar günleri açılan dükkan ve müesseselerin zabıta memurları tarafından kapatılacağı,

hükme bağlanmıştır. Kanunda bu hafta tatili mecburiyetinden istisna olan yerler de belirtilmiştir. Uygulamada da Pazar günü açık olan işyeri ve müesseseler, Beledilerden Pazar günü çalışma izni ve ruhsatı almaktadır.

Kanun ilk çıktığında hafta tatili Cuma günü olarak belirlenmiş ve bir süre bu uygulama devam etmiş, daha sonra 1935 yılında ve 2739 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler hafta tatili Pazar günü olarak yeniden belirlenmiştir. Uygulama halen bu şekilde devam etmektedir.

Öte yandan 4857 sayılı İş Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca da kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) izni verilmesi ve işçinin çalışmadığı bu hafta tatili günü için, yüzde usulünün uygulandığı işyerleri de dahil, işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödenmesi zorunludur.

Uygulamada Pazar günü kapalı olan işyerlerinde çalışanlar bir günlük hafta tatilini doğal olarak Pazar günü kullanırlar. Eğer işyeri Pazar günü kapalı değilse, bu durumda çalışanlar tatilini haftanın uygun olan başka bir gününde kullanırlar.