Anasayfa / Soru - Cevap / Haftalık ve Günlük Çalışma Süresi Kaç Saattir ?

Haftalık ve Günlük Çalışma Süresi Kaç Saattir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Haftalık çalışma süresi 4857 sayılı İş Kanununun Çalışma süresi başlıklı 63 üncü maddesinde belirtilmiştir. Buna göre haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer.

Eğer aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. İşyerlerinde genel olarak hafta içi günlük 8 saat, Cumartesi günü 5 saat çalışma yapılarak bu süre tamamlanmaktadır.

Yer altı maden işlerinde çalışanların çalışma süresi ise 6645 sayılı Kanunla yeniden belirlenmiş olup 37,5 (otuz yedi buçuk) saattir. Günlük çalışma süresi ise en fazla 11 saattir. Yer altı maden işlerinde çalışanların günlük çalışma süresi ise 7,5 (yedi buçuk) saattir.

Günlük çalışma süresinin başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme süresinin işyerinde işçilere duyurulması gerekir. İşyerinde yapılan işin niteliğine göre başlama ve bitiş saatleri işçilere göre farklı belirlenebilir.

Kanunda çalışma süresine istisna getirilmiştir. Buna göre, haftalık normal çalışma süresi işyerlerinde denkleştirme esasıyla, günlük 11 saati aşmamak koşulu ile haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılabilir. Ancak bu uygulamada, iki aylık çalışma süresi içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Bu iki aylık denkleştirme süresi sözleşmelerle dört aya kadar artırılabilir. Örneğin işçi iki hafta boyunca haftada 50 saat çalışmışsa, sonraki iki boyunca haftada 40 saat çalıştırılarak bu süre denkleştirilir. Bu konudaki ayrıntılı düzenleme; Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği, İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği, İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Öte yandan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışan işçiler günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

İşyerinde fazla mesai yapılıyorsa, yıllık fazla mesainin toplamı 270 saatten fazla olamaz.

Eğer işçiler gece çalışıyorsa, işçilerin gece çalışması yedi buçuk saati geçemez. Bunun istisnası ise turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerdir. Bu işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. (isvesosyalguvenlik.com)