Anasayfa / Haber / Hak-İş Çalışma Hayatının Önemli Sorunlarını ve Çözüm Önerilerini Açıkladı

Hak-İş Çalışma Hayatının Önemli Sorunlarını ve Çözüm Önerilerini Açıkladı

Sponsorlu Bağlantılar

HAK-İŞ Konfederasyonu çalışma hayatının temel sorunları ve çözüm önerilerini içeren dokuz sayfalık bir açıklama metni yayımladı.

Söz konusu açıklama metninde aşağıdaki üç önemli görüşe yer verildi.

1- Çalışma hayatının en temel sorunu taşeronlaşmadır.

2- Kıdem tazminatı hakkı korunmalı ve yeni güvencelerle geliştirilmelidir.

3- Özel istihdam bürolarının mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisinde bulunmasına yönelik düzenlemeler iş piyasasında kaos yaratacaktır.

Açıklamada;

– Başta belediyeler olmak üzere kamu ve özel sektörde her geçen gün daha da yaygınlaşan taşeron işçilik uygulaması çalışma hayatının en temel sorunu haline geldiği; örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını, kuralsızlığı tetikleyen, insan onuruna yaraşır düzgün iş tanımını yok sayan taşeron işçilik uygulamasının çalışma hayatının dengelerini bozduğu, ekonomik ve sosyal olarak büyük bir tahribat oluşturduğu, kölelik sistemiyle eş değer bir hale gelen ve kabul edilemez olan alt işverenlik uygulamasını teşvik eden politikaların terk edilmesi; alt işveren işçilerinin, ücretler dâhil aynı işi yapan asıl işverenlere ait işçilerin tabi oldukları çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, işçilerin sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını kullanılması gibi konularda yaşadıkları eşitsizliğin önüne geçilmesi gerektiği,

Kıdem Tazminatı konusunda istisnasız mevcut ve çalışma hayatına yeni girecek her bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sitemin geliştirilmesini talep ettikleri, çalışanların kıdem tazminatına hak kazanma ve alma konularında yaşadıkları sorunun çözümü için bu hakkın garanti altına alınması, kıdem tazminatının alınması konusunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir noktaya taşınmasını garanti edecek güçlü bir sistem kurulması gerektiği,

– HAK-İŞ Konfederasyonunun, özel istihdam bürolarına mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi imkânı getirilmesine yönelik tartışmalara ihtiyatlı yaklaştığı, Ülkemizde işkolu esasına göre olan sendikal üyeliklerin bu şekildeki bir çalışmada mümkün olamayacağı, çalışanların kıdem tazminatı, yıllık ücretli izinleri ve ücretleri konusunda mağduriyetler meydana geleceği, iş ve işçi bulmaya aracılık yapmak üzere özel istihdam bürolarının kurulması konusunun zaten 4857 sayılı iş kanunu ile yürürlüğe girdiği, ancak bu büroların aracı kurum olma niteliğinden çıkarılarak doğrudan işverenmiş gibi çalışmaları ile ilgili olarak Ülkemizde yapılmak istenen yasal düzenlemeleri kabul etmelerinin asla mümkün olmadığı,

açıklamalarına yer verildi.

Söz konusu açıklama metninin tamamına http://www.hakis.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.