Anasayfa / Haber / Hak-İş Taşeron İşçi Sorununun Acilen Çözülmesini İstedi

Hak-İş Taşeron İşçi Sorununun Acilen Çözülmesini İstedi

Sponsorlu Bağlantılar

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu bazı gündem maddeleri ile 20 Şubat 2014 tarihinde toplanarak bir dizi karar aldı ve alınan kararlara ilişkin olarak 22 Şubat 2014 tarihinde internet sitesinde bir sonuç bildirisi yayımladı.

Bildirinin taşeron işçileri ile ilgili kısmında özetle;

– Ülkemizde yaklaşık bir milyon işçinin güvencesiz koşullarda taşeron işçi olarak çalıştığı; örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını, kuralsızlığı tetikleyen, insan onuruna yaraşır düzgün iş tanımını yok sayan bu taşeron işçi uygulamasının, çalışma hayatının dengelerini bozduğu, ekonomik ve sosyal olarak büyük bir tahribat oluşturduğu,

– Kölelik sistemiyle eş değer bir hale gelen ve kabul edilemez olan alt işverenlik uygulamasını teşvik eden politikaların terk edilmesi gerektiği, bu çerçevede çalışma şartlarında hukukun delindiği, düşük ücretli ve sendikasız bir yapı oluşturma niyeti ile istismar edilen alt işverenlik uygulamasına ilişkin mevcut durumun ıslah edilmesine yönelik çalışmaların, ülkemizin de kabul ettiği 94 sayılı ILO Sözleşmesi ve yargı kararları doğrultusunda acilen başlatılması gerektiği,

– Çalışanların mağduriyetini giderecek, çalışma hayatının gelişimine katkı verecek şekilde bu konuya yönelik yasal düzenleme hazırlıklarına görüş ve öneriler ile katkı vermeye devam edileceği,

belirtildi.

“HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak, kamudaki asli görev ve süreklilik arz eden işlerin kamu işçileri eliyle görülmesini, taşeron çalıştırılmamasını ve kamudaki geçici işçilere kadro verilmesini talep ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.