Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Hak Sahiplerine Aylığın Paylaştırılmasında 4/c Kapsamında Çalışanlar Açısından Bir Farklılık Var mıdır ?

Hak Sahiplerine Aylığın Paylaştırılmasında 4/c Kapsamında Çalışanlar Açısından Bir Farklılık Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 55- HAK SAHİPLERİNE AYLIĞIN PAYLAŞTIRILMASINDA 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN BİR FARKLILIK VAR MIDIR ?

CEVAP 55- 10 yıldan fazla hizmetin bulunması, yani ölüm aylığının 5434 sayılı Kanuna göre bağlanması durumunda bağlanacak dul ve yetim aylıkları; ölenin bağlanmış veya hesaplanacak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıklarının;

-Tek eş kalması halinde % 75, dul eş devlet memuru ise ve bu statüden dolayı kendi aylığını alıyorsa % 50,

-Eş ile birlikte bir yetim varsa % 90 (eş için% 60, yetim için % 30),

-Eş ile birlikte iki yetim varsa % 100 (eş için% 50, yetimlerin herbiri için % 25),

-Tek yetim için %50,  iki yetim için % 80 (her biri için % 40), üç ve dört yetim için % 100 (her biri için eşit oranda, ana – baba yetimi içn % 30 olmak üzere),

oranında bağlanmaktadır.

Bu oranlara göre bağlanacak aylıklar toplamı, bunlara esas olan emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıklarından fazla olursa, fazlası dul ve yetim aylıklarından orantılı olarak indirilmektedir.