Anasayfa / Soru - Cevap / Haksız Olarak İşten Çıkarılan İşçi Hangi Davaları Açabilir ?

Haksız Olarak İşten Çıkarılan İşçi Hangi Davaları Açabilir ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşten çıkarılan yani belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından sona erdirilen işçi, eğer haksız olarak işten çıkarıldığını düşünüyorsa, duruma göre bazı davaları açma hakkı vardır.

İşçinin açabileceği davalar kıdem-ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacaklarını almış olup – olmamasına, işyerindeki çalışan sayısına göre değişir.

Bazı durumlarda dava açmadan ve şikayet yoluna başvurmadan Noter kanalıyla işverene bir ihtarname çekilerek, bazı haklar talep edilip, sonucuna göre şikayet ve dava yoluna başvurulabilir.

Kusuru nedeniyle işten çıkarılan işçinin hakları ise Kusuru Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçi Hangi Hakları Talep Edebilir ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.

Alacak Davası

Eğer kıdem – ihbar tazminatını, fazla mesai, yıllık izin ücreti gibi işçilik alacaklarını almamış veya eksik almışsa bu durumda iş mahkemesinde alacak davası açması gerekir. Eğer alacağın miktarı belli ise dava dilekçesinde talep edilen miktar da yazılmalıdır. Eğer miktar belirlenemiyorsa bu durumda belirsiz alacak davası açılır. (Bkz. İşçi Alacak Davalarında Miktar Belirtmek Gerekir mi ?) Kıdem ve ihbar tazminatını alamayan işçi dava açmadan işyerinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne şikayette de bulunabilir. (Bkz. Çalışanlar İhbar ve Şikayet Başvurularını Nereye Yapmalı) Ancak şikayetten sonuç alınamazsa veya şikayet sonucu işverenin ödeme yapmasına karar verildiği halde işveren ödeme yapmazsa bu durumda yine İş Mahkemesinde dava açılması gerekir. (Bkz. Çalışanlar Davayı Neredeki İş Mahkemesinde Açabilir ?)

Kıdem ve ihbar tazminatını ve diğer işçilik alacaklarını almış olsa bile, haksız olarak işten çıkarıldığını düşünen işçi için duruma göre iki seçenek vardır.

İşe İade Davası

İşyerinde çalışan sayısı 30 veya daha fazla ise ve işçi işyerinde 6 aylık çalışma süresini doldurmuşsa iş güvencesi kapsamına girer, bu durumda işe iade davası açabilir. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde 6 aylık kıdem şartı aranmaz. (Bkz. İşten Çıkarılınca İşe İade Davasını Kimler Açabilir ?)

Kötü Niyet Tazminatı Davası

İşverenden kıdem – ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacaklarını almış olsa bile, işveren tarafından haksız yani kötü niyetli olarak işten çıkarılan işçi, iş güvencesi kapsamına girmediği için işe iade davası açamıyorsa, bu durumda kötü niyet tazminatı davası açabilir. (Bkz. Kötü Niyet Tazminatı Nedir ?)

Mahkeme Kararına İtiraz

Dava sonucunda iş mahkemesinin verdiği kararı haksız bulan işçi itiraz / temyiz yoluna başvurabilir. (Bkz. İş Mahkemesi Kararlarına Karşı Nereye ve Nasıl İtiraz Edilir ?) (isvesosyalguvenlik.com)