Anasayfa / Soru - Cevap / Hangi Durumlarda Çalışana Ödenen Asgari Geçim İndirimi Miktarı Değişir ?

Hangi Durumlarda Çalışana Ödenen Asgari Geçim İndirimi Miktarı Değişir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere çalışanın ücretine uygulanacak asgari geçim indirimi, daha doğrusu asgari geçim indirimi (AGİ) adı altında çalışana yapılacak ilave ödeme tutarı, çalışanın bekar veya evli olmasına, çocuk sahibi ise çocuk sayısına, evli ise eşinin çalışıp çalışmama durumuna göre belirlenmektedir. Bu nedenle de asgari geçim indiriminden yararlanmaktayken; medeni durumunda, eşinin çalışıp çalışmama durumunda, çocuk sayısında, çocukların yaş ve öğrenim durumunda değişiklik olan kişinin yararlandırıldığı asgari geçim indirimi tutarının da buna göre yeniden hesaplanması gerekmektedir. Bunun için de çalışanların, medeni durumlarında, çocuk sayıları ile çocukların yaş ve öğrenim durumlarında, eşin iş ve gelir durumunda değişiklik olması halinde durumu bir ay içinde ” Aile Durumu Bildirimi” ile işverenlerine / işyerlerine bildirmeleri gerekmektedir. İşverenin / işyerinin de asgari geçim indirimi oranını etkileyecek bu değişiklikleri, çalışan tarafından bildirildiği tarih itibariyle uygulaması, çalışana her ay uygulanan asgari geçim indirimi oran ve tutarını buna göre yeniden hesaplaması gerekmektedir.

Öte yandan çalışanın ücreti ne olursa olsun, asgari geçim indirimi bütün çalışanlar için, her takvim yılı başında geçerli olan brüt asgari ücret tutarı esas alınarak hesaplandığından, çalışanın ücretindeki değişiklikler veya yıl içerisinde asgari ücrette meydana gelen artışlar (örneğin; her yıl Temmuz ayında gerçekleşen asgari ücret artışı), asgari geçim indirimi tutarını etkilemez.

Asgari geçim indirimi uygulamasında;

– Mükellefle (çalışanla) birlikte oturan veya çalışan tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış çocuklar ile çalışanla aralarında yasal evlilik bağı bulunan eş dikkate alınır. Onsekiz yaşını doldurmuş çocuklardan öğrenimi sona erenler, öğrenimin sona erdiği ayı takip eden aydan itibaren asgari geçim indirimi hesabında dikkate alınmaz

– Emekli maaşı alan eş çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilir.

– Eşlerin her ikisinin de ücretli çalışıyor olması halinde, çocuklar sosyal güvenlik yönünden anne veya babadan hangisine tabi ise ona uygulanan asgari geçim indiriminde dikkate alınır.

– Eşlerin boşanmış ve her ikisinin de çalışıyor olması durumunda, çocuklar için asgari geçim indiriminden boşanan eşlerden nafakaya hükmedilen eş yararlandırılır.

– Çocuklar için nafaka ödenmesine karar verilmesine rağmen boşandığı eşi tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin belgelendirilmesi durumunda, çalışanın bu çocukları için asgari geçim indiriminden yararlanması mümkündür. Ancak, nafakaya hükmedilen ve bu yükümlülüğünü yerine getiren eşin çalışmaması veya emekli olması durumunda, diğer çalışan eşin çocukları için asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu değildir.(www.isvesosyalguvenlik.com)