Anasayfa / Soru - Cevap / Hangi Hallerde Gelir Testinin Yenilenmesi Gerekir ?

Hangi Hallerde Gelir Testinin Yenilenmesi Gerekir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Gelir testi yaptırmış olup, bu kapsamda prim ödemeden (yeşil kart kapsamında) veya gelir testi sonucu tespit edilen aylık gelir durumuna göre prim ödeyerek genel sağlık sigortasından yararlanan kişilerden;

• ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) kayıtlarına göre hane içinde yer alan ailede doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle değişiklik meydana gelenlerin,

• Gelir tespiti yapıldıktan sonra gelir durumları değişenlerin,

değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde gelir testinin yenilenmesi için bağlı oldukları vakfa müracaat etmeleri gerekmektedir.

• Ayrıca gelir tespiti yapılanlardan, genel sağlık sigortası tescilinin (kaydının) yapıldığı tarihten itibaren doksan günde bir aile içindeki bireylere ait verilerin Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesinde (BSYHP) otomatik olarak güncellenmesi yapılmakta, bunun sonucunda gelir durumu değişenlerin tescil işlemleri, değişikliğin meydana geldiği tarih itibariyle bu SGK tarafından güncellenmektedir.

• Yukarıda belirtilen haller dışında, genel sağlık sigortalısı gelir tespitinin yapıldığı tarihten itibaren altı ay geçtikten sonra yeni bir gelir testi talebinde bulunabilir.

Gelir testi konusunda daha ayrıntılı bilgi, Başından Sonuna Bütün Yönleriyle Gelir Testi ve Tespiti başlıklı yazıda yer almaktadır.