Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Yurtdışı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Hangi Ülkelerle İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Bulunmakta ve Bu Sözleşmeler Hangi Sigorta Kollarını Kapsamaktadır ?

Hangi Ülkelerle İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Bulunmakta ve Bu Sözleşmeler Hangi Sigorta Kollarını Kapsamaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 3- HANGİ ÜLKELERLE İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ BULUNMAKTA VE BU SÖZLEŞMELER HANGİ SİGORTA KOLLARINI KAPSAMAKTADIR ?

CEVAP 3- 23 ülke ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri genel olarak Ülkemiz yönünden 5510 Kanuna ve 1/10/2008 tarihinden önce memur olanlar için de 5434 sayılı Kanunun öngördüğü mevzuata, taraf ülke yönünden de o ülkenin sosyal sigorta mevzuatına uygulanmaktadır.

Bütün sözleşmelerde, akit tarafların sözleşmelerde belirtilen mevzuatı değiştiren, yeniden düzenleyen veya mevzuatın yerine geçen ya da bu mevzuata ek hükümler getiren her türlü mevzuata da uygulanacağına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Bu nedenle, sözleşmelerin imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan sosyal sigorta kanunlarının (506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar) 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılması veya değiştirilmesi sözleşmelerin uygulanması bakımından bir sorun teşkil etmemektedir.

Sözleşmelerde, ülkemiz yönünden işçiler için kısa vade ve uzun vade sigorta kollarından sağlanan yardımlar, bağımsız çalışanlar ve devlet memurları için ise sadece uzun vade sigorta kollarından sağlanan yardımlar kapsama alınmıştır. Bu durumda, uzun vade sigorta kollarına ilişkin hükümler; işçi (4/a), bağımsız çalışan (4/b) ve devlet memuru (4/c) statüsündeki sigortalılar, kısa vade sigorta kollarına ilişkin hükümler ise sadece işçiler yönünden uygulanmaktadır.

Sağlık yardımlarını kapsamına alan Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, K.K.T.C, Makedonya, Azerbaycan, Romanya, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Lüksemburg ve Hırvatistan ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmelerine göre, ülkemiz açısından sadece işçi statüsüne tabi sigortalılar ve bu statüden gelir ve aylık alanlarla bunların aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanma hakları vardır. Ancak, Almanya ile varılan mutabakata göre 5510 sayılı Kanuna göre bağımsız çalışan ve devlet memuru statüsünde sigortalı olanlar ile bu statülerden gelir ve aylık alanlarla bunların aile bireyleri de, işçiler gibi Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin sağlık yardımlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmaktadırlar.

İngiltere, İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç, Libya, Gürcistan, Kanada ve Kebek ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmelerinde, sağlık yardımları kapsama alınmamıştır. Bundan dolayı bu ülkelerde çalışan ve aylık veya gelir alan vatandaşlarımızla bunların aile bireylerinin geçici veya daimi olarak ülkemizde bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunda belirtilen sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmamaktadır. Aynı şekilde, 5510 sayılı Kanuna tabi olanlarla bu Kanuna göre gelir ve aylık alan sigortalılarla bunların aile bireyleri bu ülkelerde bulundukları sırada sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımlarından yararlanamazlar.

Ülkemizin imzaladığı sosyal güvenlik sözleşmelerine MEVZUAT bölümünden ulaşabilirsiniz.

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri, yürürlük tarih sırasına ve ülkemiz bakımından kapsadığı sigorta kollarına göre aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

ÜLKE   ADI

İMZA   TARİHİ

YÜRÜRLÜK   TARİHİ

KAPSAMI   (SİGORTA KOLU)

Uzun   Vade (1)

Kısa   Vade (2)

Sağlık   Sigortası (3)

İngiltere9/9/19591/6/1961++
F.   Almanya30/4/19641/1/1965+++
Hollanda5/4/19661/2/1968+++
Belçika4/7/19661/5/1968+++
Avusturya12/10/19661/10/1969+++
İsviçre1/5/19691/1/1972++
Fransa20/1/19721/8/1973+++
Danimarka22/1/19761/2/1978++
İsveç30/6/19781/5/1981++
Norveç20/7/19781/6/1981++
Libya13/9/19841/9/1985++
K.K.T.C9/3/19871/12/1988+++
Makedonya6/7/19981/7/2000+++
Azerbaycan17/7/19989/8/2001+++
Romanya6/7/19991/3/2003+++
Gürcistan11/12/199820/11/2003++
Bosna-Hersek27/5/20031/9/2004+++
Kanada19/6/19981/1/2005++
Kebek15/10/19981/1/2005++
Çek   Cumhuriyeti28/6/20011/1/2005+++
Arnavutluk15/7/19981/2/2005+++
Lüksemburg8/12/20041/6/2006+++
Hırvatistan12/6/20061/6/2012+++
(1) İşçileri, bağımsız çalışanları ve devlet memurlarını kapsamaktadır.
(2) İşçileri kapsamaktadır.
(3) Almanya söyleşmesine göre Türk mevzuatı bakımından işçileri, bağımsız çalışanları ve devlet memurlarını; diğer ülke sözleşmelerine göre sadece işçileri kapsamaktadır.
(+) Kapsamdadır.
(-) Kapsamda değildir.