Anasayfa / Eski Haberler / Hastadan Alınan İlave Ücret 100 TL’yi Aşıyorsa Hastane Belge Verecek

Hastadan Alınan İlave Ücret 100 TL’yi Aşıyorsa Hastane Belge Verecek

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi giderleri Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmekte, ayrıca belirli sınırlar dahilinde özel hastaneler ve vakıf üniversite hastaneleri SGK’lı hastalardan ayrıca fark/ilave ücret alabilmektedir (21/12/2010, 7/1/2011 ve 30/12/2011 tarihli haberler). Ancak bazı hastaneler hasta veya yakınından, Kurumca belirlenen sınırları aşan miktarda ilave ücret aldığı gibi, bazı hastaneler de ilave ücret alınmaması gereken durumlarda dahi hasta veya yakınından ilave ücret almaktadır.

Bu ilave ücret konusu sık sık şikayete konu olduğundan, yazılı ve görsel basında gündeme geldiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda bazı ilave tedbirler almış (24/12/2011 tarihli haber), bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “İlave Ücret Alınması başlıklı” 3.3.1. numaralı maddesinin altıncı fıkrası 21/02/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile;

“(6) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100 TL’yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, şekli Kurumca belirlenecek bir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilir.”

şeklinde değiştirilmişti.

Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıdaki duyuruyu yayımlamış olup, Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri Ve İlave Ücreti Gösterir Belge İle İlgili Duyuru’ya Kurumun internet sitesinden ulaşılabilecektir.(www.isvesosyalguvenlik.com)