Anasayfa / Haber / Hastanelerde Çalışacak Taşeron İşçi Sayısına Yeni Kriterler Geldi

Hastanelerde Çalışacak Taşeron İşçi Sayısına Yeni Kriterler Geldi

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yayımladığı 2013/08 sayılı Genelge ile; Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesisleri döner sermaye kaynaklarından yapılacak hizmet alımları kapsamında çalıştırabilecek azami işçi sayısının tespiti ve hesaplanmasında esas alınacak yeni kıstaslar belirledi. Bundan böyle Bakanlığa bağlı aile hekimliği, devlet hastanesi, eğitim hastanesi gibi bütün sağlık tesislerinde hizmet alım ihalesi kapsamında çalıştırılacak işçi (taşeron işçi) sayısı, yeni Genelgede yer alan kıstaslar çerçevesinde belirlenecek.

Buna göre özetle;

• Sağlık tesislerinin bağlı olduğu Kamu Hastane Birlikleri, ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri sayıda kişiyi istedikleri hizmet alımında, işçi havuzunda belirlenen azami sayıyı aşmamak şartıyla çalıştırabilecek. Örneğin; Bir Birliğin hizmet alımları kapsamında çalıştırabileceği azami işçi sayısı 200 olarak kabul edilirse, Birlik bunun 100 tanesini temizlik ihalesi kapsamında, 50 tanesini koruma ve güvenlik ihalesi kapsamında geri kalanını da yemek pişirme ve dağıtım ihalesi veya diğer hizmet alımları kapsamında çalıştırabilecek.

• Yeni hesaplama yöntemi ile bulunan sayı, hizmet alımları kapsamında çalıştırılabilecek azami işçi sayısı olup, Birliklerin hesaplama sonucu bulunacak işçi sayısının tamamını çalıştıracaklarına dair bir zorunlulukları bulunmamaktadır. Birliklerin gelir-gider dengeleri ve hizmet ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilmesi, ileride doğabilecek hizmet ihtiyaçları düşünülerek azami işçi sayısının daha altında işçi sayısının belirlenmesi gerekmektedir.

• Hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak kişilerin bizzat hizmetin sunumu için gerekli olan personel olmasına dikkate edilmesi, temizlik, sekreter, güvenlik gibi personel ihtiyacının öncelikle diğer hizmet alımları veya kurum personellerinden karşılanması gerekmektedir.

• Hesaplama yöntemine göre bulunacak hizmet alımları kapsamında çalıştırılabilecek azami işçi sayısı mevcut çalışan işçi sayısından az veya fazla çıkabilir. Bu durumda; mevcut işçi sayısı, hesaplama yöntemine göre çalıştırabileceği azami işçi sayısından (Birlik İşçi Havuzundan) fazla olan Birlikler;

– Mevcut işçi sayısını kesinlikle artırmayacaklar.

– Çalışan işçilerin kendiliğinden veya herhangi bir sebeple ayrılması durumunda iş eksilişine giderek yükleniciden ayrılan işçinin yerine yeni işçi istihdam etmesini istemeyecekler.

– Yeni çıkacakları hizmet alım ihaleleri kapsamında çalıştırılacak toplam işçi sayısının tespitinde, mevcut çalışan işçi sayısını (sözleşme sürecinde kendiliğinden veya herhangi bir sebeple ayrılan işçi sayısı düşülerek) dikkate alabilecekler ancak kesinlikle bu sayıyı artırıcı işlem tesis etmeyecekler.

– Yeni çıkılacak hizmet alım ihaleleri, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek ve birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacak. İmzalanan bu yeni sözleşme süreleri içinde de kendiliğinden veya herhangi bir sebeple ayrılan işçinin yerine, iş eksilişine gidilerek yüklenicilerden ayrılan işçinin yerine yeni işçi istihdam etmesi istenmeyecek.

– Birim fiyat teklif alınarak sözleşme imzalanan hizmet alımları kapsamında çalıştırılan kritik personelin (Ayrıları personelin sunmuş olduğu hizmetin, hizmet alımı kapsamında çalışan diğer personeller tarafından sunulamaması ve bu nedenle de hizmetin aksaması durumlarında, ayrılan personel kritik personel olarak değerlendirilebilecektir. Bilgisayar Mühendisi, Sistem Sorumlusu, Aşçıbaşı gibi) ayrılması durumunda hizmette aksamalara meydan verilmemesi için bu personelin yerine aynı niteliklere haiz yeni personelin istihdam edilmesi yükleniciden istenebilecek.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/2132,2013-08-nolu-hizmet-alimlari-kapsaminda-calistirilacak-.pdf?0