Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Hatalı Verilen Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin İptali

Hatalı Verilen Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin İptali

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca istisnaları hariç Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin en geç sigortalı işyerinde işe başlamadan bir gün önce e-bildirge sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gerekir. (Bkz. Sigortalılığın Başlangıcı – Sona Ermesi – Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri ve Diğer Bildirimler). Ancak sigortalı işe giriş giriş bildirgesi verildiği halde sigortalı işyerinde işe başlamamışsa bildirgenin iptali gerekmektedir.

E-bildirge üzerinden verilen sigortalı işe giriş bildirgesi aynı gün içerisinde e-bildirge sisteminden iptal edilebilir. (Bkz. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinde Düzeltme veya İptal Yapılabilir mi ?) Ancak bu süre geçmişse sigortalı işe giriş bildirgesinin iptali için ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı başvuruda bulunulması gerekir. Başvuru işlemi için aşağıda linki yer alan örnek dilekçe kullanılabilir.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin iptali için yapılan başvuruyu ilgili müdürlük değerlendirir, gerekli inceleme ve kontrolleri yapar, gerekirse işyeri kayıtları incelenir, ilgili sigortalının bilgisine başvurulur, yapılan inceleme ve kontroller sonucunda iptal başvurusunun yerinde olduğu anlaşılırsa sigortalı işe giriş bildirgesi iptal edilir.

Hatalı Verilen Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İptali İçin Dilekçe