Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Hazırlama-Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

Hazırlama-Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunun “Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri” başlıklı 70 inci maddesinde; genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra gerekli olan hazırlama veya tamamlama ya da temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin düzenlenmesi ile ilgili hükümlerin ne şekilde ve nasıl uygulanacağının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterileceği belirtilmiştir.

Bu Yönetmelik de söz konusu 70 inci maddeye istinaden hazırlanarak 28 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte; bir işyerinde yürütülen asıl işin düzenli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerindeki çalışma koşulları düzenlenmiş olup; hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri, görevleri yalnız bu işleri yapmakla sınırlı olan işçilere yaptırılmayarak, işyerinin asıl işçilerine yürüttükleri işlere ek olarak yaptırıldığı takdirde bu Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Eğer işyerindeki hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri sadece bu işleri yapmakla görevli olan işçilere yaptırılıyorsa, bu işçiler hakkında diğer işçiler gibi İş Kanunun genel hükümleri geçerli olacak, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır.

Yönetmelikte;

– Çalıştırma koşulu – çalıştırma süresi,

– Çalıştırılacak işçi sayısı,

– Ekip başı,

– İş sağlığı ve güvenliği,

– İşçilerin değiştirilmesi,

– Dinlenme zorunluluğu,

– Günde yedibuçuk saatlik sürenin aşılmaması gereken işler,

– Fazla çalışma süresi,

– Gece çalışma dönemi,

– Çalıştırma yasağı,

– Çalışma ücreti,

konu başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.