Anasayfa / Bilgi / Her İşyerinde Onaylı İSG Defteri Tutmak Zorunlu

Her İşyerinde Onaylı İSG Defteri Tutmak Zorunlu

Sponsorlu Bağlantılar

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesi uyarınca işverenler işyerlerinde onaylı iş sağlığı ve güvenliği (İSG) tespit ve öneri defteri tutmak zorundadırlar.

Söz konusu defter, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri başlıklı 7 nci maddesi uyarınca;

– İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak tutulması gereken söz konusu defterin her sayfasının, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noterce mühürlenmek suretiyle onaylanması gerekir.

– Onaylı defterin yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanması gerekir. Onaylı deftere işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı tarafından yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır. Dolayısıyla işverenin defterde yer alan hususlarla ilgili gerekli tedbirleri almaması onun sorumluluğunu doğurur.

– Onaylı defterin her sayfasının bir asıl iki kopya olması gerekir. Asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır.

– Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır. (isvesosyalguvenlik.com)