Anasayfa / Haber / Herkesi Yakından İlgilendiren Yeni Tüketici Kanunu Yayımlandı

Herkesi Yakından İlgilendiren Yeni Tüketici Kanunu Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

8 Eylül 1995 tarihine kadar olan dönemde; sorun yaşayan, haksızlığa uğrayan tüketicilerle ilgili olarak herhangi bir özel yasal düzenleme olmadığı gibi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri de yoktu. Bu dönemde haksızlığa uğrayan tüketicilerin Borçlar Kanunu Hükümleri çerçevesinde mahkemede dava açarak hakkını araması gerekiyordu.

Ancak, 23/2/1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 8/3/1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 6 ay sonra da yani 8 Eylül 1995 tarihinde yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile hayatımızda yeni bir dönem başlamış oldu.

Söz konusu Kanunda daha sonra birçok değişiklik yapılmasına rağmen, artık ihtiyacı karşılamaması, tüketicilerin özellikle bankacılık işlemleri ve konut alınları ve finansmanı konusunda yaşadığı sorunların artması üzerine yeni bir kanun çıkarma zorunluluğu doğdu.

Bu çerçevede, 7/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 6 ay sonra yani 28 Mayıs 2014 tarihinde 4077 sayılı Kanun yürürlükten kalkarak yerini bu yeni Kanun alacak.

4077 sayılı Kanuna ilaveten 6502 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenlemeler arasında;

– Kredi kartı ve krediler başta olmak üzere bankacılık işlemleri,

– Konut satışları,

– Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri,

– Paket tur sözleşmeleri,

– Abonelik sözleşmeleri,

– Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları

– Ticari reklam

– Haksız ticari uygulamalar

– Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması,

konuları yer alıyor.

6502 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca;

1- Yeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam edecek.

2- Yeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanacak. Ancak:

a) Yeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli sözleşmelerin yeni Kanuna aykırı hükümleri yürürlük tarihinden itibaren uygulanmayacak.

b) Yeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemeye başlamış hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri dolmamış ise yeni Kanunda öngörülen sürenin geçmesiyle hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi dolmuş olacak.

3- Yeni Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, yeni Kanunla yürürlükten kaldırılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik ve diğer mevzuatın, yeni Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacak.

Söz konusu Kanun metnine BURADAN ulaşabilirsiniz.