Anasayfa / GSS / Herkesin GSS Prim Borcu Silinmeyecek

Herkesin GSS Prim Borcu Silinmeyecek

Sponsorlu Bağlantılar

1 Ocak 2012 tarihinde genel sağlık sigortasının (GSS) çok az istisnası hariç herkes için zorunlu hale gelmesiyle birlikte, GSS prim borcu da vatandaşlardan çoğunun gündemine girmiş oldu.

Öyle ki şu an yaklaşık 7,5 (yedi buçuk) milyon kişinin GSS prim borcu var. Bu konu toplumun önemli bir kesiminin sorunu haline geldiğinden, aslında geçtiğimiz yıl 6552 sayılı Kanunla GSS prim borçluları için yapılandırma imkanı getirilmişti. (Bkz. Bütün Ayrıntılarıyla GSS Borçlarını Yapılandırma İşlemleri, Torba Yasaya Göre GSS Borçları Nasıl Silinecek veya Taksitlendirilecek ?) Ancak söz konusu düzenleme GSS borçlarına af getirmeyip yapılandırma (taksitlendirme) imkanı getirmiş, sadece gelir testi sonucu aile içerisinde kişi başına düşen aylık geliri brüt asgari ücretten düşük çıkanların borçları silinmişti. Bu nedenle düzenlemeden istenilen sonuç alınamadı. Dolayısıyla GSS prim borçları halen sorun olmaya devam ediyor, ayrıca yapılandırmadan sonraki GSS prim borçları da üzerine eklendi.

Öte yandan Ak Parti’nin seçim vaatler arasında gençlerin GSS prim borçlarının silineceği vaadi de yer almaktaydı. (Bkz. Çalışma Hayatıyla İlgili Seçim Vaatleri Gerçekleşecek mi ?) Hükümet söz konusu vaatleri doğrultusunda GSS prim borçlarının silinmesiyle ilgili düzenlemeyi 23 Mart 2016 tarihinde Meclis’e sevk ettiği 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına koydu. (Bkz. Önemli Düzenlemeler İçeren İki Kanun Tasarısı Meclis’e Sunuldu) Ancak tasarıda yer alan düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da aynen kabul edildi. Komisyondan geçen söz konusu madde aynen aşağıdaki gibidir;

MADDE 20- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 69- Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.”

Söz konusu madde Meclis Genel Kurulu’ndan da aynen geçerse, bu durumda 60/g kapsamında olan yani hiçbir sosyal güvencesi olmayıp sadece genel sağlık sigortasına tabi olanların bu kapsamda birikmiş olan GSS prim borçlarından sadece 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan borçları silinecek. 25 yaşını doldurduktan sonra GSS kapsamına alınmış olanların prim borçları silinmeyeceği gibi, 25 yaşını doldurmadan önce GSS kapsamına alınanların da aynı şekilde 25 yaşını doldurdukları tarihten sonrası için işlemiş olan prim borçları silinmeyecek.

Dolayısıyla madde metninden de anlaşılacağı üzere bazı yazılı ve görsel basında yer aldığı gibi tüm GSS prim borçları silinmeyecek, sadece gençlerin GSS prim borçları silinecek. Yani yaklaşık 3,5 (üç buçuk) milyon kişinin prim borcu silinecek. Yaklaşık 4 milyon kişinin prim borcu ise aynen kalacak. Zaten Ak Parti’nin seçim vaatleri de sadece gençlerin GSS prim borçlarının silineceği yönündeydi. Bu durumda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, GSS prim borcu silinmeyenler Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Çıkarılanlar Ne Yapmalı ? başlıklı yazıda belirtilen yolları izleyecekler. (isvesosyalguvenlik.com)