Anasayfa / Yargı Kararları / Hizmet Akdi – İşe İade İle İlgili Yargıtay Kararları

Hizmet Akdi – İşe İade İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ileri süren işçinin tazminat ve diğer işçilik alacaklarının işveren tarafından ödenmesi talebi, yakınının cenazesine katılması nedeniyle işe gidemediği için işten çıkarılan işçinin işverenden kıdem ve ihbar tazminatı talebi, belirli süreli iş sözleşmesi bir yıl sonra yenilenerek belirsiz iş sözleşmesine döndüğü halde işten çıkarılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatının işverence ödenmesi talebi, iş sözleşmesi haksız ve geçersiz nedenle feshedildiğini ileri süren kişinin işe iade talebi, fesih başvurusunu baskı altında yaptığını iddia eden kişinin işe iade talebi, işe iade davasını kazanan işçiyi işe başlatmayan işverenin durumu, haklı nedenle işten çıkarılan işçinin fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi talebi, asıl işveren – alt işveren ilişkisi olan işte işçilik alacaklarının ödenmesi talebi, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışıyorken işten çıkarılan işçinin işe iade talebi, yemekhanede çalışıyorken evine izinsiz yiyecek götürdüğü için işten çıkarılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi talebi, çalışma koşullarında yapılan değişikliği kabul etmeyerek işten çıkan işçinin kıdem tazminatı talebi, tenkisat (işçi sayısında azaltmaya gitme) nedeniyle işten çıkarılan işçinin tazminat talebi, işyeri zarar ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçinin işe iade talebi, çalışma koşullarındaki değişikliği kabul etmediği için işten çıkarılan işçinin tazminat talebi, engelli kontenjanından çalışıyorken kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek işten çıkarılan işçinin kötü niyet ve iş kaybı tazminatı ödenmesi talebi, disiplin soruşturması sonunda hizmet akdi ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanılarak feshedilen kişinin işverenden tazminat talebi, sigortasız çalıştırıldığını şikayet ettiği için işten çıkarılan işçinin işverenden tazminat talebi, yaşlılık (emekli) aylığına hak kazandığı için işten çıkan işçinin kıdem tazminatının ödenmesi talebi gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Belirli süreli iş sözleşmesi

• Cezai şart alacağı

• Çalışma koşullarında değişiklik

• Eser sözleşmesi

• Feshin geçerli sebebe dayandırılması

• Feshin geçersizliği ve işe iade

• Fesih bildirimine itiraz ve usulü

• Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

• Hizmet sözleşmesi

• İş akdinin feshi

• İş akdinin feshinde bildirim

• İş güvencesi

• İş kaybı tazminatı

• İş sözleşmesinin haksız feshi

• İşçiyi koruyucu ilke

• İşverenin bildirimsiz fesih hakkı

• İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

• İşyeri devri

• Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları

• Kesin karar

• Kötü niyetli fesih

• Yıllık ücretli izin alacağı