Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / Hizmet Akdinin Mevcut Olmadığı veya Askıda Bulunduğu Sürede Sigorta Primine Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilmektedir ?

Hizmet Akdinin Mevcut Olmadığı veya Askıda Bulunduğu Sürede Sigorta Primine Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 44- HİZMET AKDİNİN MEVCUT OLMADIĞI VEYA ASKIDA BULUNDUĞU SÜREDE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ NASIL TESPİT EDİLMEKTEDİR ?

CEVAP 44- Toplu iş sözleşmelerine tâbi işyerleri işverenlerince, kamu idarelerince veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin (prim, ikramiye v.b.) hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, ücret dışındaki bu ödemeler sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırları da dikkate alınarak hizmet akdinin devam ettiği en son ayın kazancına dahil edilmektedir.

Ancak, üst sınırın aşılması halinde, üst sınırı aşan ücret dışındaki bu ödemeler prime tabi tutulmayacaktır.