Anasayfa / Soru - Cevap / Hizmet Borçlanması (Askerlik-Doğum-Yurtdışı) Primi Taksitle Ödenebilir mi ?

Hizmet Borçlanması (Askerlik-Doğum-Yurtdışı) Primi Taksitle Ödenebilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması, doğum borçlanması başta olmak üzere hizmet borçlanması yapılacak durumlarda, borçlanmaya ait prim tutarının taksitle ödenmesi mümkün değildir. Çünkü gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesi, gerekse Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi gereğince, borçlanma başvurusu yapıldıktan sonra, SGK tarafından hesaplanarak (tahakkuk ettirilerek) tebliğ edilen borçlanmaya ait prim tutarının tamamının, bir ay içerisinde, yurtdışı borçlanmasında ise üç ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde borçlanma başvurusu geçersiz sayılır, borçlanma için tekrar başvuru yapılması gerekir.

Eğer söz konusu bir ay içerisinde borçlanmaya ilişkin primin sadece bir kısmı ödenirse, bu durumda da bir ay içinde ödenen tutara isabet eden süre geçerli sayılır. Yani primi ödenen süre kaç güne denk geliyorsa, o kadar gün sayısı o kişinin hizmetine eklenir. Örneğin, iki yıllık doğum borçlanması için başvuran kişi, ödemesi gereken prim tutarı kendisine tebliğ edildikten sonra bir ay içerisinde sadece dokuz aya (270 güne) tekabül eden tutarda prim ödemişse, bu borçlanma karşılığında sigortalı hizmetine (prim ödeme gün sayısına) sadece 270 gün eklenir.

Ancak çok nadir de olsa bazen hizmet borçlanmalarında, kanun hükmü gereği taksitle ödeme imkanı da getirilebilmektedir. Örneğin; fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler ile fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim sürelerinin borçlanılması halinde, hesap edilecek borç, tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde taksitler hâlinde ödenebilmektedir.

Belirttiğimiz gibi bu çok istisnai bir durum olup, genel kural olarak hizmet borçlanmasına ait prim tutarının tamamının, borcun tebliğinden itibaren bir ay içerisinde peşin olarak ödenmesi daha doğrusu bankaya SGK hesabına yatırılması gerekiyor.

Bu konuda ayrıntılı bilgi ve açıklama; Bütün Ayrıntılarıyla Doğum BorçlanmasıHizmet Borçlanması – Borçlanma Yapılabilecek Hal ve Durumlar başlıklı yazılarda yer almaktadır.