Anasayfa / Soru - Cevap / Hizmet Borçlanması Primi Nasıl Hesaplanır ?

Hizmet Borçlanması Primi Nasıl Hesaplanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Askerlik, doğum, yurtdışı başta olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında, ödenecek prim tutarını borçlanacak kişi kendisi belirler. Yani borçlanma yapacak kişi, borçlanma talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre geçerli olan prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendi belirleyeceği günlük kazancın % 32’si oranında borçlanma primi öder. Şu anki uygulamaya göre prime esas kazanç alt ve üst sınırı olarak 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı esas alınmaktadır. Buna göre, 01.07.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında;

– Prime esas kazanç alt sınırı günlük 34,05 TL – aylık 1.021,50 TL,

– Prime esas kazanç üst sınırı bunun 6.5 (altı buçuk katı), yani günlük 221,33 TL – aylık 6.639,90 TL,

olarak uygulanmaktadır.

Hizmet borçlanması yapacak kişi, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında istediği tutarı belirleyerek, bunun % 32’si tutarında borçlanma primi öder.

Uygulamada genel olarak kişiler prime esas kazanç alt sınırı yani asgari ücret üzerinden hizmet borçlanması yapmaktadırlar. Buna göre, 2013 yılı sonuna kadar asgari ücret üzerinden hizmet borçlanması yapacak kişinin,

• 1 günlük borçlanma için 10,90 TL,

• 1 aylık borçlanma için 327 TL,

• 1 yıllık borçlanma için 3.924 TL,

• 15 aylık borçlanma için 4.905 TL,

• 18 aylık borçlanma için 5.886 TL,

• İki yıllık borçlanma için 7.848 TL,

ödemesi gerekmektedir.

– Güncel tutarlar için Pratik Bilgiler bölümüne bakabilirsiniz.

– Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi dördüncü fıkrası uyarınca; 4/a (SSK) kapsamında çalışıp ayda 30 günden az gösterilen bazı kişilerin eksik günlere ait genel sağlık sigortası (GSS) primlerini 30 güne tamamlamaları gerektiğinden, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanmaları halinde, eğer bunlar daha önce eksik günlere ait GSS primlerini 30 güne tamamlamışlarsa, bu durumda bunlar borçlanma primini % 32 değil, % 20 oranı üzerinden öderler.

– Borçlanma primlerinin, ödenecek prim tutarının SGK tarafından hesaplanıp ilgili kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekir. Aksi halde yapılan borçlanma başvurusu geçersiz sayılır. Tekrar başvuru yapılması gerekir.