Anasayfa / Haber / Hizmet Borçlanması Yapacaklar, Haziran Bitmeden Başvurun

Hizmet Borçlanması Yapacaklar, Haziran Bitmeden Başvurun

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurtdışı borçlanması gibi hizmet borçlanması yapacak kişilerin ödeyeceği primler, prime esas kazanç alt sınırı yani brüt asgari ücret ile prime esas kazanç üst sınırı (alt sınırın altıbuçuk katı) arasında olmak şartıyla, borçlanma yapacak kişinin belirleyeceği tutar üzerinden hesaplanmaktadır (Bkz. Hizmet Borçlanması Primi Nasıl Hesaplanır ?). Mevzuat bu şekilde olmakla birlikte, hizmet borçlanması yapacak kişiler genelde en düşük tutar, yani asgari ücret üzerinden borçlanmayı tercih etmektedirler. Bu durumda da kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na hizmet borçlanması yapmak için başvurduğu tarihte geçerli olan brüt asgari ücret esas alınmakta, bu şekilde hesaplanarak tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgili kişiye iadeli taahhütlü posta yoluyla ödenmek üzere tebliğ edilmekte, PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihi sayılmakta, bu tarihten itibaren bir ay içinde borçlanma tutarının ödenmesi gerekmektedir. Tebliğ edilen borcun bir ay içerisinde ödenmemesi halinde başvuru geçersiz sayılmakta, yeniden başvuru yapılması gerekmekte, borcun kısmen ödenmesi halinde ise ödenen tutara isabet eden süre kadar hizmet borçlanması geçerli sayılmaktadır.

Öte yandan, şu an aylık brüt asgari ücret 1.071 lira iken, 1 Temmuz 2014 tarihinde aylık brüt 1.134 liraya çıkacak (Bkz. Asgari Ücret 1 Temmuzda Kaç Lira Olacak ?). 1.071 lira üzerinden hizmet borçlanması yapacak kişilerin bir aylık borçlanma için 342,72 lira, bir yıllık borçlanma için 4.112,64 lira ödemeleri gerekirken; 1.134 lira üzerinden hizmet borçlanması yapacak kişilerin bir aylık borçlanma için 362,88 lira, bir yıllık borçlanma için ise 4.354,56 lira ödemeleri gerekecek. Dolayısıyla 30 Haziran 2014 mesai bitimine kadar hizmet borçlanması için başvuranlar 1.071 lira üzerinden, 1 Temmuz’dan yılsonuna kadar hizmet borçlanması için başvuranlar ise 1.134 lira üzerinden borçlanma primi ödeyecek. Bu nedenle hizmet borçlanması yapmaya karar vermiş olanların acele etmelerinde fayda var.

Tabii bu durum asgari ücretten yüksek tutar (1.134 lira) üzerinden hizmet borçlanması yapacaklar için geçerli değil, çünkü onların ödeyeceği prim değişmeyecek.