Anasayfa / Eski Haberler / Hizmet Takip Programına Veri Aktarma Süresi Tekrar Uzatıldı-21.01.2013

Hizmet Takip Programına Veri Aktarma Süresi Tekrar Uzatıldı-21.01.2013

Sponsorlu Bağlantılar

14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ ile 4/c kapsamında sigortalı sayılanların yani memurların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı programa internet üzerinden aktarılması zorunluluğu getirilmiş, tebliğde belirtilen bilgilerin belirtilen sürelerde, mücbir sebepler veya Kurumca uygun görülen teknik nedenlerle HİTAP’a aktarılamaması durumu ile kayıt deseninde istenilen bilgi ve belgelerde yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesi hariç olmak üzere, gönderilmemesi veya geç gönderilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi (i) bendi gereğince idari para cezası (İPC) uygulanacağı daha önce belirtilmişti (17/10/2012 tarihli haber).

Ancak Tebliğ’de belirtilen veri aktarım süresi daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iki kez uzatılmıştı.

Kurum tarafından yapılan süre uzatımı gereği, Tebliğin yürürlüğe girdiği 14/4/2012 tarihinde görevde olan sigortalılar için birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerin 31/10/2012 tarihine kadar gönderilmesi gerektiği daha önce belirtilmişti(1/11/2012 tarihli haber).

Kurum süreyi üçüncü kez uzatarak buna ilişkin bir duyuruyu yayımladı.

Duyuruda; kamu idarelerinin programa veri aktarımı hususunda yoğun bir çalışma yürütmesine rağmen, belirlenen sürede bilgi aktarımının yetiştirilmeyeceği yönündeki taleplerin dikkate alındığı ve veri aktarımı süresinin tekrar uzatıldığı,

Buna göre kamu idarelerinin,

a) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan sigortalıların için birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerini 1/4/2013 tarihine kadar,

b) Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarih ile 1/4/2013 tarihi arasında ilk defa veya tekrar atanan sigortalıların birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerini 31/5/2013 tarihine kadar,

c) 1/4/2013 tarihinden sonra ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalılar için birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri göreve başladıkları tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalıların sisteme aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı, belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar,

Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan sigortalılar için (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç) 31/12/2013 tarihine kadar,

programa aktarması gerektiği belirtildi. Söz konusu duyuru metnine Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinden ulaşılabilir.