Anasayfa / Haber / Hizmet Tespit Davası Açma Şartlarında Değişikliğe Gidiliyor

Hizmet Tespit Davası Açma Şartlarında Değişikliğe Gidiliyor

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca, sigortasız olarak çalıştırılan, yani çalıştığı işyerinden bir gün dahi sigortalı olarak bildirimi bulunmayan, çalışmaları Kurum tarafından da tespit edilemeyen kişinin, çalıştığını ispatlayabilmesi için hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak hizmet tespit dava açması gerekiyor. Sigortasız çalıştırılanlar yanında aynı şekilde çalıştığı süre içerisinde günleri veya ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik bildirilen kişilerin de hizmet tespit davası açması gerekmektedir. Bu davaların iş mahkemesinde, olmadığı yerde onun yerine bakan mahkemede açılması, ayrıca işverenle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da davacı olarak gösterilmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Hukuk Müşavirliği tarafından Antalya’da düzenlenen 1. Hukuk Şurası’nda bu konu gündeme geldi.

SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Başkanın konuşmasının ardından söz alan 1. Hukuk Müşaviri Nuray Okar, kayıt dışı istihdam önlenemediği sürece, hizmet tespit davalarının önlenemeyeceğini,  Kurum aleyhine açılan davaların en başında hizmet tespit davalarının geldiğini, şuan itibariyle açılmış yaklaşık 69 bin hizmet tespit davası olduğunu belirtti.

Yakında Meclise sunulacak olan torba kanun taslağı içerisine bu konuyla ilgili olarak bir madde koyduklarını açıklayan Okar, söz konusu maddeye göre Kurumun taraf olduğu davalara artık fer-i müdahil olarak katılacağını,  dolayısıyla Kurum aleyhine yargılama giderlerine hükmedilemeyeceğini, ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki fer-i müdahil sistemine bir istisna getirildiğini, Kuruma temyiz yetkisi verileceğini, ayrıca davaların sonuca bağlanmasından sonra Kurumun dava sonucunu uygulamakla mükellef olacağını; ayrıca, dava açılmadan önce Kuruma müracaatı bir ön şart olarak ilave ettiklerini anlatan, tasarının kanunlaşması halinde Kuruma müracaat etmeden dava açılamayacağını ifade etti.