Anasayfa / Haber / Hükümet Programında Çalışma Hayatıyla İlgili Neler Var ?

Hükümet Programında Çalışma Hayatıyla İlgili Neler Var ?

Sponsorlu Bağlantılar

Başbakan Ahmet Davutoğlu 64. Hükümet Programını açıkladı. 160 sayfadan oluşan hükümet programında çalışma hayatı ve sosyal hayata ilişkin olarak yapılacak düzenlemeler de yer alıyor.

Hükümet programında yer alan ve önümüzdeki dört yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanan çalışma hayatı ve sosyal hayatla ilgili hedefler aşağıda belirtilmiştir.

Çalışma Hayatı İle İlgili Hedefler

– Kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı tam olarak tesis edilecek.

– Kayıt dışılığı önlemek için çalışma hayatındaki katılıklar azaltılacak, işletmelerin rekabet gücü artırılacak.

– Kıdem tazminatı sorununun çözümü için sosyal taraflarla da diyalog içinde gerekli düzenlemeler yapılacak.

– Meslek eğitimi özendirilecek.

– Asgari ücretin bin 300 TL olması için asgari ücret tespit komisyonuna teklifte bulunulacak, yapılan işin tehlike sınıfına göre asgari ücret farklılaştırılacak.

– Gerekli ulusal meslek standartları hazırlanıp yürürlüğe konulacak, yürürlükteki meslek standartları da en geç 5 yılda bir güncellenecek.

– Polislerin ve uzman erbaşların ek göstergesi 3000’e çıkarılacak.

– İlave 6 puan prim teşvikinden yararlanılması için aranan 10 işçi çalıştırma şartı kaldırılacak.

– Genç girişimciliği ve istihdamı özendirici programlar uygulamaya konulacak.

– İşsizlik kalıcı şekilde düşük oranlara indirilecek.

– İŞKUR tarafından uygulanan aktif işgücü programlarının etkinliği artırılacak.

– Avrupa Birliği ve ILO standartlarını esas alan iş sağlığı ve güvenliği eylem planı kararlılıkla hayata geçirilecek.

– Sosyal destek alan vatandaşın istihdam edilmesi halinde sigorta primi işveren hissesi karşılanacak.

– Kısmi çalışma, prim desteği, staj gibi araçlarla ve yeni iş imkanlarıyla genç ve kadın istihdamı artırılacak.

– Kayıtdışı istihdam ve kayıtdışı ücretle mücadele edilecek, kayıtlı çalışan sayısı artırılacak.

– Yabancıların çalışma izni almalarıyla ilgili süreç basitleştirilecek.

Kadınlarla İlgili Hedefler

– Kadınların bireysel ve toplumsal olarak daha da güçlenmeleri, daha kaliteli eğitim imkanlarına sahip olmaları sağlanacak.

– Kadın istihdamı artırılacak, işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırılacak, kadın girişimci sayısı artırılacak, kadın istihdamına yönelik teşvikler devam edecek, iş hayatına atılmaları kolaylaştırılacak.

– Kadın girişimcilerin 100 TL’ye ve 5 yıl vadeye kadar kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanan yüzde 85 oranındaki kefalet devam edecek.

– Kadınların karar alma mekanizmasındaki etkinlikleri artırılacak.

– Kadınlara ilişkin mevzuat gözden geçirilecek.

– Kadın – erkek fırsat eşitliği bilincini güçlendirmeye yönelik farkındalık oluşturacak programlar artırılacak.

– Kız çocuklarının eğitime devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacak, teşvikler sağlanacak.

– Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev hizmetlerinde çalışan kadınların sosyal güvenceden kolay faydalanmaları sağlanacak.

– İşçi ve memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışan kadınlara, doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı, çocuğun okula başlama yaşına kadar da kısmi süreli çalışma hakkı tanınacak.

Sosyal Güvenlik ve Emeklilerle İlgili Hedefler

– Sosyal güvenlik sistemi gözden geçirilecek, emeklilik hizmetleri etkinleştirilecek.

– Düşük maaş alan emeklilerin gelir seviyesi yükseltilecek.

– Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine önümüzdeki dönemde yıllık bin 200 TL verilecek.

– Emekliler TOKİ vasıtasıyla uygun şartlarla konut sahibi yapılacak.

– Bağ-Kur kapsamında çalışan emeklilerden kesilen yüzde 10 sosyal güvenlik destek primi tamamen kaldırılacak.

– Muhtarların maaşı bin 300 TL’ye yükseltilecek.

– 65 yaş aylığı alacak kişi kimin yanında yaşarsa yaşasın aylığı kesilmeyecek.

– Genel sağlık sigortasına bağlı gelir testi ve prim ödeme sistemi gözden geçirilecek.

– Doğal afet ve ekonomik kriz gibi istisnai haller dışında prim yapılandırması (prim indirimi – taksitlendirme gibi) uygulanmayacak.

– Tamamlayıcı emeklilik (bireysel emeklilik) uygulamaları desteklenecek.

Sosyal Hayata İlişkin Hedefler

– Gelir dağılımı iyileştirilecek.

– Yoksulluğu azaltma ve sosyal korumaya yönelik politikalar sürdürülecek.

– Aile birliği sistemi kurulacak, sosyal hizmet ve yardım kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyon artırılacak.

– Sosyal yardım – istihdam bağı güçlendirilecek.

– Evde bakım hizmetleri yeniden düzenlenecek.

– Yoksul ailelere belirli kıstaslarla internet erişimi sağlanacak.

– Engelli yaşam merkezleri kurulacak.

– Engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim imkanları artırılacak.(isvesosyalguvenlik.com)