Anasayfa / Form-Dilekçe / İbraname

İbraname

Sponsorlu Bağlantılar

İbraname, çalışanın işvereninden ücret, fazla mesai ve varsa kıdem ve ihbar tazminatı gibi tüm işçilik alacaklarını aldığını yani işvereni ibra ettiğini gösterir bir belgedir.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420 nci maddesi uyarınca;

Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir. İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden (işçinin işten çıktığı veya çıkarıldığı tarihten) başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. (Bkz. İbranamenin Geçerlilik Şartları Nelerdir ?, İşten Ayrılan İşçiye Hemen İbraname İmzalatılabilir mi ?)

Dolayısıyla ibranamenin Borçlar Kanunun yukarıda belirtilen hükümlerine uygun olması gerekmektedir. Aksi halde ibraname geçersiz sayılır.

Aşağıdaki linki yer alan ibraname örnek olup, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla gerekli değişiklikler yapılabilir.

İbraname Örneği