Anasayfa / Form-Dilekçe / İbraname
 • A A A
 • İbraname

  Sponsorlu Bağlantılar

  Önemli Açıklama:

  1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420 nci maddesi uyarınca;

  Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.

  İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden (işçinin işten çıktığı veya çıkarıldığı tarihten) başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

  Aşağıdaki ibraname örnek olup, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla gerekli değişiklikler yapılabilir.

  ————–

  İBRANAME

  İşçinin

  İşverenin

  Adı-Soyadı

  Adı-Soyadı/Unvanı

  SSK Sicil No

  SSK İşyeri Sicil No

  İşe Giriş Tarihi

  Adresi

  İşten Çıkış Tarihi

  İşten Ayrılış Nedeni:

  Terk

  Kendi İsteğiyle Ayrılma

  İşten Çıkarılma

  Vefat

  Askerlik


  Evlilik

  Emeklilik

  Sponsorlu Bağlantılar

  Diğer

  Açıklama :

  ÖDEMELER

  Brüt Kazanç

  Yasal Kesinti

  Net Kazanç

  Özel Kesinti

  Net Ödeme

  Hakedilmiş Ücret

  Fazla Mesai

  Kullanılmayan İzin Ücreti

  Sosyal Haklar

  İhbar Tazminatı

  Kıdem Tazminatı

  Toplam

  …./…../……tarihinden beri çalıştığım işyerinizden …./…../……tarihinde ayrıldım.
  Çalışmaya başladığım tarihten ayrıldığım tarihe kadar gecen çalışma sürem içindeki bütün ücretlerimi, her türlü sosyal hakkımı, hafta tatili ve geneltatil günlerine ait ücretlerimi, yapmış olduğum fazla mesailere ait ücretlerimi, yıllık izin ücretimi, ayrılış esnasında hak etmiş olduğum ve yukarıda belirtilen istihkaklarımı eksiksiz olarak aldım.

  İşyerinden/firmanızdan/şirketinizden/tarafınızdan Kanun ve hizmet akdinden doğan hiçbir alacağımın kalmadığını, maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı beyanla işyerinizi/firmanızı/şirketinizi/tarafınızı geçmişe dönük olarak da ibra ederim.


  Adresi:

  Telefon No:

  İBRA EDEN

  Adı Soyadı:

  İmzası

  Scroll To Top