Anasayfa / Soru - Cevap / İbranamenin Geçerlilik Şartları Nelerdir ?

İbranamenin Geçerlilik Şartları Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Hukukta ibra; aklanma, temize çıkma, aklama, temize çıkarma, alacaklının borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi, borçluyu temize çıkarması gibi anlamlara gelmektedir.

İbraname ise işçin / çalışanın ücret ve tazminat gibi alacaklarını işverenden aldığını, işverenden herhangi bir alacağı kalmadığını, dolayısıyla işverenin ibra edildiğini gösterir işçinin / çalışanın imzasını da taşıyan belgedir.

Bazı durumlarda çalışan işe başlar başlamaz imzasını taşıyan boş ibraname alınması, işten çıkan veya çıkarılacak olan çalışana henüz ödemeler yapılmadan ibraname imzalatılması gibi zaman zaman çalışanın aleyhine kullanılması nedeniyle 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu bu konuda bazı sınırlamalar ve şartlar getirerek, Kanunda yer alan şartları taşımayan ibranamelerin geçersiz olacağını hükme bağladı. Bu konuya kısmen İşten Ayrılan İşçiye Hemen İbraname İmzalatılabilir mi ? başlıklı yazımızda değinmiştik.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420 inci maddesi uyarınca işçi alacaklarıyla ilgili ibranamenin geçerli sayılabilmesi için;

– İbra sözleşmesinin yazılı olması,

– İş sözleşmenin sona ermesinin (işçinin / çalışanın işten ayrılmasının) üzerinden en az bir aylık süre geçmiş olması,

– İbra konusu alacağın türü (ücret, fazla çalışma ücreti, kullanılmayan yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı gibi) ve miktarının sözleşmede açıkça belirtilmesi,

– Ödemenin ibranamede belirtilen tutara göre noksansız ve banka aracılığıyla yapılmış olması,

şartlarının birlikte taşıması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşımayan ibranameler geçersiz sayılır, dolayısıyla işverenin işçi alacaklarından olan sorumluluğu devam eder, işveren söz konusu işçi alacaklarını ödediğini ödeme belgesiyle (makbuz, dekont gibi) kanıtlayamadığı sürece sorumluluğu devam eder.

Öte yandan, yukarıdaki bir aylık süre işçi alacaklarının ödenme süresiyle ilgili değildir, yani bu bir aylık süre işverenin işçi alacaklarını ödemesi için kendisine bir aylık süre tanındığı anlamına gelmemektedir. İş sözleşmesinin feshiyle muaccel hale gelen, yani ödenmesi gereken işçi alacaklarının işverence bir ayı beklemeden ödenmesi gerekmektedir. Bu bir aylık süre sadece ibranamenin imzalanmasıyla ilgilidir.(www.isvesosyalguvenlik.com)