Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İdari Para Cezalarında Herhangi Bir İndirim Söz Konusu mudur ?

İdari Para Cezalarında Herhangi Bir İndirim Söz Konusu mudur ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 102- İDARİ PARA CEZALARINDA HERHANGİ BİR İNDİRİM SÖZ KONUSU MUDUR ?

CEVAP 102- Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde,

-4/a (eski SSK’lı) sigortalıları için sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası işe giriş bildirgelerinin verilmemesi,

-İşyeri bildirgesinin verilmemesi,

-4/b (eski Bağ-Kur’lu) sigortalısı için işe giriş bildirgesinin verilmemesi,

-Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi,

-Kamu kurumlarınca vazife malullüğünün bildiriminin yapılmaması,

-Kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlarının ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini bildirmemeleri,

-Ticaret Sicil Memurluklarınca işyerinin bildirilmemesi ,

-Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerinin bildirilmemesi,

cezaları için dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanmaktadır.

İdari para cezalarıyla ilgili güncel bilgiler ve yapılacak indirmler konusunda daha ayrıntılı bilgi için aşağıda linki verilen yazılara göz atabilirsiniz.

SGK İdari Para Cezaları – Ceza Uygulanmasını Gerektiren Hal ve Durumlar

Güncel SGK İdari Para Cezası Tutarları

Bazı SGK İdari Para Cezalarına İki Kez İndirim Uygulanacak

SGK İdari Para Cezalarında Hangi İndirimler Yapılmaktadır ?