Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İdari Para Cezalarının Ödeme Süresi Var mıdır ?

İdari Para Cezalarının Ödeme Süresi Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 101- İDARİ PARA CEZALARININ ÖDEME SÜRESİ VAR MIDIR ?

CEVAP 101- İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk etmektedir.

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk etmekte, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde SGK ya da SGK’nın ilgili hesaplarına yatırılmakta veya aynı süre içinde SGK’ya itiraz edilebilmektedir.

İtiraz takibi durdurmakta, SGK’ca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilmekte ve bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşmektedir.

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıda linki verilen yazılara göz atabilirsiniz.

SGK İdari Para Cezalarına ve Primlere İtiraz

Sigorta Primlerinin ve İdari Para Cezalarının Ödenmesi – Tecil ve Taksitlendirme – Erken Ödeme – Diğer Konular