İdari Para Cezası Nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 29-  İDARİ PARA CEZASI NEDİR ?

CEVAP 29- İdarî para cezası; işyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, sigortalı işe giriş/işten ayrılış bildirgeleri gibi belgelerin SGK’ya zamanında veya hiç verilmemesi, asgari işçilik tutarının bildirilmemesi, kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi, SGK’nın denetim ve kontrolle görevli elemanlarına işlerini yapmalarına engel olunması ve Kanun gereğince SGK’ca istenilecek diğer bilgi ve belgelerin verilmemesi gibi durumlarında ortaya çıkan parasal yaptırımlardır.

Bu yaptırımdan amaç, sosyal güvenlik işlemlerini zamanında veya hiç yapmayanlara caydırıcılık yaratmasıdır.