Anasayfa / Soru - Cevap / İdari Para Cezası Uygulanması Belge Verme Yükümlülüğünü Kaldırır mı ?

İdari Para Cezası Uygulanması Belge Verme Yükümlülüğünü Kaldırır mı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından;

– Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin,

– Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin,

– İşyeri Bildirgesinin,

– Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin,

verilmemesi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmış olması, söz konusu belgeleri verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Dolaysıyla idari para cezası uygulanmış olsa bile işverenin söz konusu bildirge ve belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermesi gerekir.

İşveren tarafından söz konusu belgelerin verilmemesi halinde, Kurum bu bildirge ve belgeleri re’sen düzenleyerek işleme koyar.