Anasayfa / Form-Dilekçe / İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezaları ve itiraz süreci 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinde düzenlenmiştir. Madde uyarınca İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde idari para cezasının yatırılması veya ilgili müdürlüğe yazılı olarak itiraz edilmesi gerekir. Ünite itiraz komisyonu itirazı değerlendirir, itirazı haklı bulursa duruma göre idari para cezası tutarını değiştirir veya cezayı tümden kaldırabilir. İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde yüzde 25 peşin ödeme indirimi yapıldığından, indirimden yararlanabilmek için 15 gün içerisinde idari para cezasını hem ödeyip hem de itirazda bulunulabilir. (Bkz. Peşin Ödenip İndirimden Yararlanılan İdari Para Cezasına İtiraz Edilebilir mi ?)

İlgili müdürlük tarafından itirazın reddedilmesi halinde itiraz kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili idare mahkemesine dava açılabilir. İdari para cezasının peşin ödenmiş olması dava açılmasına engel teşkil etmez. 30 gün içerisinde dava açılmaması halinde idari para cezası kesinleşir.

Kuruma yapılan itiraz, sonuçlanıncaya kadar o idari para cezasıyla ilgili takip ve tahsili (icra, haciz işlemleri gibi) durdurur, ancak mahkemeye başvurulmuş olması takip ve tahsili durdurmaz.

İdari para cezalarına itiraz konusunda ayrıntılı bilgi ve açıklama SGK İdari Para Cezalarına ve Primlere İtiraz başlıklı yazıda yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezaları dışında Çalışma ve İş Kurumu tarafından 6331 ve 4857 sayılı Kanunlara istinaden uygulanan idari para cezalarında ise itirazın doğrudan mahkemeye yapılması gerekmektedir. (Bkz. 4857 ve 6331 Sayılı Kanun Para Cezalarına İtiraz Süreci)

İdari para cezalarına aşağıda linki yer alan örnek dilekçe ile itiraz edilebilir.

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği