Anasayfa / Soru - Cevap / İdari Para Cezasına İtiraz Etmeden Doğrudan Mahkemeye Gidilebilir mi ?

İdari Para Cezasına İtiraz Etmeden Doğrudan Mahkemeye Gidilebilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Normalde uygulamada, kamu kurum ve kuruluşlarının işlem ve uygulamalarına karşı, eğer mahkemeye başvurmadan önce ilgili kurum veya kuruluşa ya da herhangi bir yere itiraz edilebiliyorsa / itiraz edilmesi gerekiyorsa, mahkemeye başvurmadan önce bu itiraz yolunun kullanılması gerekiyor.

Aksi halde iç başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle mahkeme davayı reddedebiliyor.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununa istinaden Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı zaten doğrudan Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edilmesi gerekmektedir. (Bkz. 4857 ve 6331 Sayılı Kanun Para Cezalarına İtiraz Süreci)

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezaları ise farklı bir statüye tabi olduğundan, önce ilgili müdürlüğe itiraz edilmesi, itirazın kısmen veya tamamen reddi halinde de idare mahkemesine itiraz edilmesi gerekmektedir. (Bkz. SGK İdari Para Cezalarına ve Primlere İtiraz) Dolayısıyla önce iç başvuru yollarının tüketilmesi gerekmektedir.

Ancak bu konuda Danıştayın farklı bir kararı bulunmaktadır. Bahse konu olayda, kendisine SGK tarafından idari para cezası uygulanan işveren idare mahkemesine cezanın iptali için dava açmış, mahkeme cezayı iptal etmiş, SGK avukatının bölge idare mahkemesine itiraz etmesi üzerine, bölge idare mahkemesi  idari para cezası kararına karşı idari itiraz yoluna başvurulmadan açılan davada idari merci tecavüzü nedeniyle dilekçenin merciine tevdi gerekirken, uyuşmazlığın esasının incelenmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle idare mahkemesi kararını bozmuş, konunun Danıştaya intikal etmesi üzerine Danıştay 15. Daire Başkanlığı; kanuna göre Kurumun ilgili ünitesine yapılabileceği belirtilen itiraz başvurusunun zorunlu bir başvuru yolu olmayıp, ilgililerin isteğine bağlı, seçimlik bir hak olduğu, dolayısıyla mahkemeye başvurmadan önce Kuruma itiraz edilmiş olması şartı aranamayacağı yönünde karar vermiştir. (2011/156 E.N , 2011/3298 K.N.) Gerçi bu karar 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesine istinaden uygulanmış idari para cezası için verilmiş olsa da bunun yerini alan 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesindeki düzenlemede bu yöndedir. Dolayısıyla Danıştayın bu kararı 5510/102. maddeye bağlı idari para cezaları için de geçerlidir. (isvesosyalguvenlik.com)