Anasayfa / Form-Dilekçe / İhale Konusu İş İlişkisizlik Başvuru Dilekçesi

İhale Konusu İş İlişkisizlik Başvuru Dilekçesi

Sponsorlu Bağlantılar

İhale konusu işlerde ihale makamından teminatın alınabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili müdürlüğünden alınmış ilişiksizlik belgesinin ihale makamına verilmesi gerekmektedir. Müdürlükten ilişiksizlik belgesi istenebilmesi için de söz konusu ihaleli işin bitmiş olması, yani kesin kabulün veya noksansız geçici kabulün yapılmış olması gerekmektedir. İşin bitiminde ilgili müdürlük ihale makamı ile yazışma yapmakta, ihale konusu işle ilgili bilgileri temin etmekte, ihale makamı yazısında yer alan KDV hariç malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil toplam hakediş tutarına Asgari İşçilik Oranları Listesinde o işe ilişkin olarak yer alan asgari işçilik oranının yüzde 25 eksiğini uygulayarak işin yürütümü için Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarını bulmakta, işverenin o işle ilgili Kuruma yaptığı işçilik bildirimi ile karşılaştırarak yeterli işçilik bildirimi yapıp yapmadığını kontrol etmekte, yeterli işçilik bildirilmişse ve işverenin o işle ilgili Kuruma borcu da yoksa ilişiksizlik belgesi vermektedir. Eğer yapılan hesaplamada eksik işçilik bildirildiği sonucu ortaya çıkarsa, işverenin çıkan eksik işçiliğe ait prim borcunu ödemesi ve o işle ilgili Kuruma başka borcunun da olmaması halinde ilişiksizlik belgesi verilmektedir.

Eğer ihale konusu işe ait asgari işçilik oranı Asgari İşçilik Oranları Listesinde yoksa veya ihale makamı müteahhide malzeme vermişse bu durumda ilgili müdürlük tarafından yapılan işe ait asgari işçilik oranı Asgari İşçilik Tespit Komisyonundan sorulmakta, komisyonun tespit ettiği asgari işçilik oranı esas alınarak hesaplama yapılmaktadır. İşin yapımında alt işveren (taşeron) çalıştırılmış ve aynı işyeri dosyasından işçilik bildirmişse, müdürlük yaptığı hesaplamada taşeronun bildirdiği işçilik miktarını da işverenin bildirdiği işçiliğe dahil ederek hesaplama yapmaktadır. Asgari işçilik uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi ve örnek hesaplamalar Asgari İşçilik Uygulaması – Örnek Hesaplamalar –Uzlaşma başlıklı yazıda yer almaktadır.

İhale konusu işe ait ilişiksizlik belgesi başvurusu için aşağıda yer alan örnek dilekçe kullanılabilir.

İhale Konusu İş İlişkisizlik Başvuru Dilekçesi