Anasayfa / Soru - Cevap / İhaleli İş Yapan Devamlı İşyerleri 5 Puanlık İndirimden Yararlanabilir mi ?

İhaleli İş Yapan Devamlı İşyerleri 5 Puanlık İndirimden Yararlanabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesi kapsamındaki sigorta primi işveren hissesi 5 puanlık prim indiriminden (bazı işyerleri ilave 6 puana kadar indirim alabilmektedir), maddede yer alan açık hüküm uyarınca; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri yararlanamamaktadır. Bu nedenle de ihaleli işlere ait 4 mahiyet kodu ile başlayan işyerleri bu prim indiriminden yararlanamamakta, sadece 2 mahiyet kodu ile başlayan devamlı işyerlerinden şartları tutanlar yararlanabilmektedir.

Aynı nedenle, 5 puanlık prim indiriminden yararlanan devamlı işyerlerinin, bu işyeri sigortalılarıyla ihaleli iş yaptıklarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilmesi halinde, söz konusu prim indirimi durdurulmakta, ayrıca daha önce 5 puanlık prim indirimi nedeniyle alınmamış olan sigorta primi işveren hissesinin tamamı da gecikme zammı ve cezasıyla birlikte geriye dönük olarak işverenden tahsil edilmektedir.

Öte yandan devamlı işyeri sigortalılarıyla ihale konusu iş dışında başka işler de yapan devamlı işyerlerinin, söz konusu 5 puanlık prim indiriminden yararlandırılmaması işverenlerin mağduriyetine neden olduğundan, Sosyal Güvenlik Kurumu 2011/45 sayılı Genelge ile buna istisna getirdi.

Söz konusu Genelge uyarınca; ; ihale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılmış olması halinde (Bkz. İhale Konusu İşlerde Hangi İşyerleri Devamlı İşyeri Sayılır ?); ihale konusu işte çalışan sigortalıların ihale konusu işin başlayıp bittiği süreler dışındaki prime esas kazançlarından ve ihale konusu iş haricindeki işlerde çalışan diğer sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün olacak, ancak, 1/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ihale konusu işin başlayıp bittiği tarihler arasında ihale konusu işte çalışan sigortalılardan dolayı bahse konu destekten yararlanılması mümkün olmayacaktır. Aynı durum diğer teşvikler açısından da geçerlidir.(isvesosyalguvenlik.com)