Anasayfa / Bilgi / İhbar Süresi İçinde İşçi Rapor Alırsa Ne Olur ?

İhbar Süresi İçinde İşçi Rapor Alırsa Ne Olur ?

Sponsorlu Bağlantılar

İhbar süresi, süresi belirsiz olan yani ne zaman sona ereceği, işçinin işyerinden ne zaman ayrılacağı belli olmayan iş sözleşmelerinde haklı bir sebep olmaksızın işçinin işten ayrılacağı veya işverenin işçiyi işten çıkaracağı durumlarda uyulması gereken süredir.

İhbar süresi Kanunda bildirim öneli olarak geçmekte olup, bu konuda ayrıntılı bilgi; İhbar Süresi (Öneli) ve İhbar Tazminatı Nedir ?, İhbarlı Fesih ve İhbar Tazminatı başlıklı yazılarda yer almaktadır.

İşçi işten ayrılacağını işverene bildirdiği veya işveren işten çıkaracağını işçiye bildirdiği tarihten itibaren işlemeye başlar, ancak ihbar süresi dolana kadar hizmet akdi halen yürürlüktedir, dolayısıyla işçi ve işverenin birbirlerine karşı yükümlülükleri aynen devam etmektedir. İhbar süresinin işlemeye başlamasıyla birlikte hizmet akdinin sona ereceği tarihe doğru geri sayım da başlamış olur. İşveren isterse ihbar süresine ait ücreti işçiye peşin ödeyerek hizmet akdini sona erdirebilir.

İhbar süresi işlemeye başladıktan sonra işçinin rapor alması halinde durum ne olacaktır? İhbar süresinin işlemeye devam edecek midir ? Bu konuda İş Kanununda veya alt mevzuatta herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Bu konuyu; İş Baş Müfettişi, İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanı Erol GÜNER, Mali Çözüm Dergisi’nde yayımlanan Bildirim Öneli İçinde İşçinin Rapor Almasının Hukuki Sonucu başlıklı makalesinde Yargıtay Kararları doğrultusunda ele almıştır.

Buna göre; işçinin işten ayrılacağını işveren bildirmesi veya işverenin işçiyi işten çıkaracağını işçiye bildirmesi üzerine işlemeye başlayan ihbar süresi içerisinde işçi rapor alırsa, ihbar süresi rapor süresi kadar uzayacaktır. Daha doğrusu işçi rapor aldığında ihbar süresi duracak, istirahat raporunun süresi bittiğinde ihbar süresi tekrar işlemeye başlayacaktır.

Ayrıca ihbar süresi dolana kadar hizmet akdi de yürürlükte olacağından, rapor nedeniyle uzayan ihbar süresi içerisinde personel yeni haklar elde ediyorsa, işçi bu haklardan da yararlanacaktır. Örneğin; bu süre içerisinde toplu iş sözleşmesi ile ücretlere zam yapıldıysa işçi bu zamdan yararlanacak, normalde işyerindeki bir yıllık çalışma süresini doldurmadığı için kıdem tazminatı almaya hak kazanamayan işçinin, rapordan dolayı ihbar süresinin uzaması nedeniyle bir yıllık çalışma süresini doldurması halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. Ancak burada bir yıllık sürenin hesabında, rapor süresinin sadece kıdemden sayılan kısmının işçinin çalışma süresine ekleneceği unutulmamalıdır. (Bkz. İstirahat (Rapor) Süreleri İşçinin Kıdeminden Sayılır mı ?)   (İhbar süresi içinde rapor alınması halinde ihbar süresinin rapor süresi ka­dar uzayacağına yönelik Yargıtay kararlarının tarih ve sayıları: Yargıtay 9. HD – 4.3.1999 E. 1999/2826 – K. 1999/4097; Yargıtay 9. HD – 27.05.1993 E. 1992/14793 – K. 1993/9275; Yargıtay 9. HD – 28.04.1997 E. 1997/1439 – K. 1997/7666) (isvesosyalguvenlik.com)