Anasayfa / Soru - Cevap / İhbar Süresi (Öneli) ve İhbar Tazminatı Nedir ?

İhbar Süresi (Öneli) ve İhbar Tazminatı Nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi uyarınca, belirsiz süreli yani ne zaman sona ereceği önceden belirlenmemiş olan iş sözleşmesinin (hizmet akdinin), işveren veya işçi tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceği durumlarda, sözleşmeyi sona erdirecek tarafın maddede belirtilen süre kadar önceden karşı tarafa haber vermesi gerekmektedir. Buna ihbar süresi veya ihbar öneli denir.

Bu süreye uymadan, yani maddede belirtilen süre kadar önceden karşı tarafa haber vermeksizin iş sözleşmesini fesheden işçi veya işverenin karşı tarafa işçinin ihbar süresi kadar ücreti tutarında tazminat ödemesi gerekir ki buna da ihbar tazminatı denir.

4857 sayılı Kanununun; 24 üncü maddesinde belirtilen haklı sebeplerle iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi veya 25 inci maddesinde belirtilen haklı sebeplerle işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi hallerinde ise ihbar sürelerine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu haklı sebeplerin varlığı halinde işçi veya işveren ihbar süresini beklemeden iş sözleşmesini feshedebilir, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemesi gerekmez.