Anasayfa / Soru - Cevap / İhbar Tazminatı İle Kıdem Tazminatı Arasındaki Fark Nedir ?

İhbar Tazminatı İle Kıdem Tazminatı Arasındaki Fark Nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi uyarınca, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, yani işçinin işten çıkış tarihi önceden belli olmayan işlerde, iş sözleşmesini Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen haklı sebeplerden herhangi biri olmadığı halde sona erdirecek yani işten çıkacak işçinin, işyerindeki çalışma süresine göre maddede belirtilen süre (ihbar süresi) kadar önceden işverene haber vermesi, o süre dolduktan sonra işten ayrılması gerekir. Bu şeklide 24 üncü madde kapsamında haklı bir sebebi olmadığı halde ihbar öneline (süresine) uymadan işten ayrılan işçinin, işverenin talep etmesi halinde ihbar süresi kadar ücreti işverene ihbar tazminatı olarak ödemesi gerekir. Aynı şekilde, Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen haklı sebeplerden herhangi biri olmadığı halde işçinin hizmet akdini sona erdirecek yani işçiyi işten çıkaracak olan işverenin, ihbar süresi kadar önceden işçiye haber vermesi gerekir. Bu şeklide 25 inci madde kapsamında haklı bir sebebi olmadığı halde ihbar öneline (süresine) uymadan işçiyi işten çıkarak işverenin, talep etmesi halinde ihbar süresi kadar ücreti işçiye ihbar tazminatı olarak ödemesi gerekir.

Kıdem tazminatı ise işyerinde en az bir yıllık çalışma süresi bulunan işçinin, 1475 Sayılı İş Kanununun Kıdem Tazminatıyla İlgili 14 üncü Maddesindeki koşullarla işten ayrılması halinde işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tazminattır.

Dolayısıyla ihbar tazminatı, haklı bir nedeni olmadığı halde işten ayrılacak işçinin veya haklı bir nedeni olmadığı halde işçiyi işten çıkaran işverenin, karşı tarafa önceden ihbarda bulunmaması nedeniyle ödemesi gereken bir tazminat iken, kıdem tazminatı işten ayrılan işçiye şartların tutması halinde işveren tarafından ödenmesi gereken tazminattır.

Ayrıca bu tazminatlardan her ikisi de birbirinden bağımsızdır. Yani işverenin işçiye ihbar tazminatı ödemiş olması kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğünü, kıdem tazminatı ödemiş olması ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Şartlar gerçekleşmişse işverenin her iki tazminatı da ödemesi gerekir.

Kıdem tazminatı hakkında ayrıntılı bilgi Kıdem Tazminatı Uygulaması – Hak Kazanma Koşulları – Hesaplanması – Kapsama Giren Ödemeler başlıklı yazıda, ihbar tazminatı ve ihbar süreleri (önelleri) hakkında ayrıntılı bilgi İhbarlı Fesih ve İhbar Tazminatı başlıklı yazıda yer almaktadır.