Anasayfa / Soru - Cevap / İkale (Bozma) Sözleşmesi Nedir ?

İkale (Bozma) Sözleşmesi Nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

İkale yani bozma sözleşmesi, tarafların aralarında karşılıklı anlaşarak daha önce yapmış oldukları sözleşmeyi sona erdirmeleri yani bozmalarıdır. İkale sözleşmesi kanunlarda düzenlenmiş bir sözleşme türü değildir. Ancak sözleşme yapma özgürlüğünün bir sonucu olarak günlük hayatta kullanılmaktadır. Çünkü tarafların aralarında daha önce yapmış oldukları sözleşmeyi, karşılıklı anlaşarak bozmalarına engel bir durum bulunmamaktadır.

İkale sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen fesih türleri arasında yer almamakla birlikte, iş sözleşmesinin feshinde kullanılan bir sözleşme türüdür. İkale sözleşmesi ile işçi ve işveren aralarında karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini yani hizmet akdini sonlandırabilmektedir.

Normalde ikale (bozma) sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi, kural olarak feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem tazminatına da hak kazanamaz. Ancak burada işveren, sırf işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödememek için kötü niyetli olarak bu yönteme başvurmuşsa, işçinin dava açması halinde mahkemeler işçi lehine yorum ilkesi gereği işverenin işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödemesine karar verebilmektedir.

Öte yandan hizmet akdi ikale sözleşmesi ile sonlandırılmış olsa bile, işverenin yine de işçinin ücret, fazla mesai, kullanılmayan yıllık izin ücreti gibi hakedilmiş işçi alacaklarını ödemesi gerekir.