Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; il istihdam ve mesleki eğitim kurullarının oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek üzere 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun “İl istihdam ve mesleki eğitim kurulları” başlıklı 13 üncü ve “Yönetmelikler” başlıklı 32 nci maddeleri ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun “Kurul” başlıklı 6 ncı maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmış, 5 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Daha önce 16 Eylül 2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan aynı konudaki Türkiye İş Kurumu İl İstihdam Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise bu yeni Yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik, il düzeyinde; istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; denetim kurulu, kurul, kurul başkanı, mesleki eğitim kurulu, yüklenici, yürütme kurulu kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Kurulun oluşumu, görevleri ve toplantı zamanı başlıklı ikinci bölümünde; kurulun oluşumu, kurulun görevleri, kurul toplantıları, kurul kararları,

– Kurulun organları ve görevleri başlıklı üçüncü bölümünde; yürütme kurulu, yürütme kurulu başkan ve yardımcısının seçimi, yürütme kurulunun görevleri, yürütme kurulu toplantıları, denetim kurulu,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı dördüncü bölümünde; sekreterya, toplantılara katılım – üyeliğin sona ermesi ve kurul üyelerine yapılacak ödemeler, atıflar, yürürlükten kaldırılan yönetmelik,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.