Anasayfa / Haber / İlave 6 Puan Teşvik Uygulanacak İller Belirlendi

İlave 6 Puan Teşvik Uygulanacak İller Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6486 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen bir fıkra ile; 4/a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu sigortalılar için ödeyecekleri malullük – yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanması uygulamasına ilaveten, on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, bu beş puanlık prim indirimini onbir puana kadar artırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verildiğini, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceğini “5084 Teşvikinin Boşluğunu Bu Prim İndirimi Dolduracak” başlıklı haberimizde daha önce belirtmiştik.

Bakanlar Kurulu’nun konuya ilişkin 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Kararnamesi eki Karar 14 Temmuz 2013 Tarihli ve 28707 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu karar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yani geriye dönük olarak uygulanacak. Böylece 5084 sayılı Kanun teşvikinin sona erdiği 31/12/2012 tarihinden sonra oluşan boşluk az da olsa kapatılmış oldu.

2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yer aldığı 14 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu teşvikten yararlanma şartları, yararlanacak iller ve uygulanacak oranlar “İlave 6 Puan Teşvikinden Yararlanacak İller – Şartları ve Süresi” başlıklı yazımız da yer almaktadır.