Anasayfa / Eski Haberler / İlave Ücret Üst Sınırını Belirlemek İçin Özel Hastaneler Yeniden Puanlandırılacak

İlave Ücret Üst Sınırını Belirlemek İçin Özel Hastaneler Yeniden Puanlandırılacak

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önce belirtildiği üzere; (21/12/2010, 7/1/2011,  30/12/2011, 28/02/2012, 19/03/2012, 20/03/2012, 27/03/2012 tarihli haberler) tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan Genel Sağlık Sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, devlet ve üniversite hastaneleri ile Kurumla sözleşmeli özel hastaneler ve vakıf üniversite hastaneleri tarafından verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından hastanelere ödenmektedir. Ancak özel hastaneler ile vakıf üniversite hastaneleri, Kurumun kendilerine yaptığı ödeme dışında ayrıca hastalardan ilave ücret almakta/alabilmektedir. Bazı özel hastaneler, hastalardan yüksek miktarda ilave ücret aldığından, hastanelerin alabilecekleri ilave ücretin sınırını da yine Kurum belirlemektedir. Kurum, “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” çerçevesinde; hizmet kalite standardı, hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği, hastane hizmet dilim endeksi, hastane kapasitesi, çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar ve benzeri gibi ölçütlere göre hastaneleri sınıflandırarak puan vermektedir. Hastaneler puanlama durumuna göre, ilave ücret alacakları sağlık hizmeti için Kurumun kendilerine ödediği tutar üzerinden en fazla aşağıda belirtilen oranlarda ilave ücret alabilmektedirler.

a) 0-200 puan arası hastaneler % 30,

b) 201-300 puan arası hastaneler % 45,

c) 301-400 puan arası hastaneler % 60,

ç) 401-600 puan arası hastaneler % 75,

d) 601-1000 puan arası hastaneler % 90,

Vakıf üniversite hastaneleri ise puanlama dışında tutulmuş olup, şu an alabilecekleri en fazla ilave ücret oranı %90 olarak uygulanmaktadır.

Ayrıca Kurum, Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Uygulaması ismiyle yeni bir web sitesi kullanıma açmış olup (12/6/2012 tarihli haber), bu web sitesinden, hastaneye gitmeden önce hangi işlem için en fazla ne kadar ilave ücret alınabileceğini öğrenmek mümkün olduğu gibi; daha sonra da geriye dönük olarak kontrol yapma, fazladan ilave ücret alınıp alınmadığını, ayrıca hastanenin kendisi adına Kurumdan hangi işlem için ne kadar ücret aldığını öğrenme imkanı bulunmaktadır. Söz konusu siteye http://gss.sgk.gov.tr/OzelSHSBilgi/ adresinden ulaşılabilir.

Öte yandan, Kurum özel hastaneleri zaman zaman yeniden puanlamaya tabi tutmakta olup, en son puanlamayı 23/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yapmıştı (19/7/2012 tarihli haber).

Bu defa 2013 yılında uygulanmak üzere Kurum tekrar puanlama yapacağından, yayımladığı duyuru ile özel hastanelerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri talep etti.(www.isvesosyalguvenlik.com)