Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / ILO Ana Sözleşmesi

ILO Ana Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Sözleşme ILO’nun ana sözleşmesi yani anayasası olup, 1919 yılında kabul edilmiş daha sonra çeşitli yıllarda alınan kararlarla 7 kez tadil edilmiştir.

Sözleşmenin,

– Giriş kısmında başlangıç hükümleri yer almaktadır.

– Örgüt başlıklı I. Bölümünün; 1 inci maddesinde kuruluş – üyelik – üyelikten çekilme ve yeniden üyeliğe alınma, 2 nci maddesinde bağlı kuruluşlar, 3 üncü maddesinde konferans – toplantılar ve temsilciler, 4 üncü maddesinde oy hakları, 5 inci maddesinde konferans toplantılarının yeri, 6 ncı maddesinde uluslararası çalışma bürosundaki sandalye sayısı, 7 nci maddesinde yönetim kurulu – yapısı, 8 inci maddesinde genel müdür, 9 uncu maddesinde personelin atanması, 10 uncu maddesinde büronun görevleri, 11 inci maddesinde hükümetlerle ilişkiler, 12 nci maddesinde uluslararası örgütlerle ilişkiler, 13 üncü maddesinde maliye ve bütçe ile ilgili düzenlemeler,

– İşleyiş başlıklı II. Bölümünün; 14 üncü maddesinde konferansın gündemi, 15 inci maddesinde gündemin iletilmesi ve Konferans’a sunulacak raporlar, 16 ncı maddesinde gündeme itirazlar, 17 nci maddesinde konferanstaki görevliler, işleyiş ve komiteler, 18 inci maddesinde teknik uzmanlar, 19 uncu maddesinde sözleşmeler ve tavsiye kararları, 20 nci maddesinde birleşmiş milletler nezdinde tescil ettirme, 21 inci maddesinde genel kurul tarafından kabul edilmeyen sözleşme tasarıları, 22 nci maddesinde onaylanmış sözleşmeler hakkındaki yıllık raporlar, 23 üncü maddesinde raporların incelenmesi ve iletilmesi, 24 üncü maddesinde bir sözleşmenin uygulanması hakkındaki şikayetler, 25 inci maddesinde şikayeti kamuoyuna duyurma imkanı, 26 ncı maddesinde bir sözleşmenin uygulanması hakkındaki şikayetler, 27 nci maddesinde soruşturma komisyonuna sunulacak bilgiler, 28 inci maddesinde soruşturma komisyonu raporu, 29 uncu maddesinde soruşturma komisyonu raporuna göre yapılacak uygulamalar, 30 uncu maddesinde yetkili makamlar tarafından uymakla yükümlü olunan kuralların ihlali, 31 inci maddesinde uluslararası adalet divanı kararları,

– III. Bölümünde Genel Hükümler,

– IV Bölümünde Diğer Tedbirler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz