Anasayfa / Mevzuat / Ilo ve Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri

Ilo ve Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri

Sponsorlu Bağlantılar

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

– Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Bosna Hersek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Bulgaristan Transfer Anlaşması

Türkiye-Çek Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Güney Kore Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Gürcistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Hırvatistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-İngiltere Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-K.K.T.C. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Kanada Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Kebek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Sırbistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Slovakya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

– Ilo Sözleşmeleri

ILO Ana Sözleşmesi

ILO’nun Amaç ve Hedeflerine İlişkin Filedelfiya Bildirgesi

Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi ve İzlenmesi

2-İşsizlik Sözleşmesi

11-Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme

14-Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Sözleşmesi

15-Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair Sözleşme

26-Asgari Ücret Tesbit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme

29-Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme

34-Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme

42-Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme

45-Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme

53-Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme

55-Gemi Adamlarının Hastalanması Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme

58-Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme

59-Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme

68-Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

69-Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

73-Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

77-Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe El Verişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme

80-Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme

81-Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkında Sözleşme

87-Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme

88-İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında Sözleşme

92-Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

94-Bir Amme Makamı Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik Sözleşme

95-Ücretin Korunması Hakkında Sözleşme

96-Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme

98-Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme

99-Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında Sözleşme

100-Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme

102-Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme

105-Cebri Çalıştırmanın İlgasına Dair Sözleşme

108-Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme

111-İstihdam ve Meslek Bakımından Ayrım Hakkında Sözleşme

115-İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme

116-Sözleşmelerin Kısmen Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme

118-Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme

119-Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair Sözleşme

122-İstihdam Politikası Sözleşmesi

123-Yer Altı Madenlerinde İşe Almada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme

127-Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün En Çok Ağırlığı Hakkında Sözleşme

133-Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)

134-İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme

135-İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında Sözleşme

138-İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme

142-İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme

144-Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışmaya İlişkin Sözleşme

146-Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

151-Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme

152-Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

153-Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme

155-İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

158-Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme

159-Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Sözleşmesi

161-İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

164-Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

166-Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

176 Sayılı Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

182-Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi

187-İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi