Anasayfa / Eski Haberler / ILO’nun 202 Sayılı Tavsiye Kararının İçeriği Açıklandı

ILO’nun 202 Sayılı Tavsiye Kararının İçeriği Açıklandı

Sponsorlu Bağlantılar

Ülkemizin de üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Anayasası’nın 19’uncu maddesi gereğince hükümetlerin uluslararası çalışma konferanslarında kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları hakkında yasama organına bilgi sunması gerektiğinden, bu çerçevede; 30 Mayıs-14 Haziran 2012 tarihleri arasında Cenevre’de yapılan 101. Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen, 14/6/2012 tarihli ve 202 sayılı “Sosyal Koruma Tabanlarına İlişkin Tavsiye Kararı”nın içeriği Başbakanlık Tezkeresi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açıklandı.

101’inci Uluslararası Çalışma Konferansı’nın Genel Kurulunda kabul edilen ve 24 paragraftan oluşan Sosyal Koruma Tabanları Hakkında 202 Sayılı Tavsiye Kararı’nın içeriği özetle şu konulardan oluşmaktadır:

• Yoksulluk, kırılganlık ve sosyal dışlanmayı önlemeyi veya azaltmayı amaçlayan bir korumayı temin eden ulusal düzeyde tanımlanmış temel sosyal güvenlik teminatlarının sağlanması.

• Mümkün olan en kısa sürede, temel sosyal güvenlik teminatlarından oluşan sosyal koruma tabanlarının kurulması ve sürdürülmesi.

• İhtiyaç sahibi herkese, yaşam boyunca, ulusal düzeyde zaruri olarak tanımlanmış mal ve hizmetlere etkin erişimi birlikte temin eden temel sağlık hizmetlerinin ve gelir güvencesinin asgari düzeyde sağlanması.

• Sosyal koruma tabanlarının aşağıdaki asgari 4 temel sosyal güvenlik teminatlarından oluşmasının sağlanması:

– Analık bakımı da dâhil olmak üzere, temel sağlık hizmetlerini teşkil eden ulusal düzeyde tanımlanmış mal ve hizmetlerin tamamına erişim.

– Çocuklar için, en azından ulusal düzeyde tanımlanmış asgari seviyede temel gelir güvencesi.

– Aktif çalışma yaşında olup yeterli gelir kazanamayan kişiler için, en azından ulusal düzeyde tanımlanmış asgari seviyede temel gelir güvencesi. Yaşlı kişiler için en azından ulusal düzeyde tanımlanmış, asgari seviyede temel gelir güvencesi.

– Sosyal güvenliğin genişletilmesi için ulusal stratejilerin oluşturulması ve uygulanması.(www.isvesosyalguvenlik.com)