Anasayfa / Haber / İnşaat ve İhale Asgari İşçilik Uygulamalarında Süreç Hızlandı

İnşaat ve İhale Asgari İşçilik Uygulamalarında Süreç Hızlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 25 Ağustos 2016 tarihinde yapılan değişikliklerle, asgari işçilik uygulamalarında işverenlere önemli kolaylıklar getirildi. Artık süreç daha hızlı olacak.

Yönetmeliğin 110, 111 ve 112 nci maddelerinde aşağıda belirtilen konularda değişiklik ve düzenlemeler yapıldı.

110. Maddedeki Değişiklik ve Düzenlemeler

İhale konusu işlere ilişkin asgari işçilik uygulaması kapsamında; işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli olmayan ve devamlı işyerlerinden yapılan ihale konusu işler için kimlerin çalıştığının ihale makamınca Kuruma bildirilmesi halinde, ilgili müdürlükçe yapılacak araştırma (ön değerlendirme) işleminde sadece bu kişilerin kazançları Kuruma bildirilmiş kazanç tutarı olarak dikkate alınacak yani hesaplamaya dahil edilecek. (Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasına eklenen cümle uyarınca.)

111. Maddedeki Değişiklik ve Düzenlemeler

Özel nitelikteki inşaatlara (özel bina inşaatlarına) yönelik asgari işçilik uygulamalarıyla ilgili düzenlemeler içeren 111 inci maddede bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre;

– İnşaatın niteliği dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili tebliğde kayıtlı yapının sınıfı ve/veya grubunun farklı olduğunun anlaşılması hâlinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili Tebliğde yer alan yapı sınıfı ve grubu esas alınacak. Eğer işveren buna itiraz ederse, inşaatın yapı sınıfı veya grubu, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca mahallinde düzenlenen tespit tutanağına istinaden müdürlükçe belirlenerek işlem yapılacak.

– Defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve ihale konusu olmayan bina; tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde araştırma işlemi yapılmayacak. Dolayısıyla bu tür işler artık asgari işçilik uygulaması kapsamından çıkarılmış oldu.

112. Maddedeki Değişiklik ve Düzenlemeler

İhale konusu işler ile özel bina inşaatlarına yönelik asgari işçilik uygulamalarıyla ilgili ortak hükümler içeren 112 nci maddede değişiklikler yapıldı. Buna göre;

– İnceleme konusu işe ilişkin olarak Kuruma bildirilmesi gereken eksik işçilik miktarı ilgili müdürlük tarafından işverene tebliğ ediliyor, işverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin ve daha sonra Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılması istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi halinde borç kesinleşiyor ve müfettiş incelemesine gönderilmiyordu. Eğer işveren borca itiraz eder, müfettiş incelemesi talep eder veya söz konusu bir ay içerisinde müdürlüğe başvurmazsa ilgili müdürlük dosyayı müfettiş incelemesine gönderiyordu. Yeni düzenlemeye göre eğer işveren borç tebligatında belirtilen sürede bildirimde bulunulmazsa borç yine kesinleşecek ve işlemler sonuçlandırılacak. Dolayısıyla eskiden olduğu gibi işveren bir ay içerisinde başvurmadı diye dosya müfettiş incelemesine gönderilmeyecek.

– Tescil edilmemiş yani inceleme konusu işle ilgili olarak Kurumda işyeri dosyası açılmamış veya tescil edilmiş olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerlerinde; işin başlangıç ve bitiş tarihleri, ilgili idarelerden (ihale makamı veya belediye ya da il özel idaresi) alınacak belgelerle tespit edilerek işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitine ilişkin araştırma(ön değerlendirme) işlemi ilgili müdürlükçe yapılacak. Müdürlüklerce bu nitelikteki işyerlerinde yapılan araştırma işleminde esas alınan asgari işçilik oranında eksiltme yapılmayacak. Yani normalde müdürlüklerde yapılan ön değerlendirmelerde o işe ait asgari işçilik oranının yüzde 25 eksiği esas alınıyor. Burada belirtilen durumlardaki ön değerlendirmelerde asgari işçilik oranının yüzde 25 eksiği değil tamam esas alınacak.

Daha önceki düzenlemeye göre 300 metrekare ve altı özel bina inşaatları hariç; Kurumda işyeri dosyası bulunmayan veya dosyası bulunsa dahi hiç işçilik bildirimi olmayan ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarında, müdürlükler ön değerlendirme işlemi yapamıyor, dosyayı mecburen müfettiş incelemesine göndermek zorunda kalıyordu. Yapılan bu düzenleme ile işverenlere kolaylık getirilmiş ve süreç hızlanmış oldu.

– Ön değerlendirme sonucu ilgili müdürlükçe hesaplanan borca işverence faturalı işçilik ödemeleri veya başka nedenlerle itiraz edilmesi halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılacak. Bunun dışında işlemler müdürlüklerde sonuçlanacak. (isvesosyalguvenlik.com)