Anasayfa / Eski Haberler / İnşaatlarda Uygulanacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Yayımlandı

İnşaatlarda Uygulanacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, bina inşaatlarıyla ilgili olarak yürütülen asgari işçilik uygulamasında, ihale ile yapılanlar dışında kalan bina inşaatları için Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı hesaplanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (eski adıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) tarafından, her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri esas alınmaktadır.

2012 yılı için uygulanacak yapı yaklaşık birim maliyetleri, 28/04/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile açıklanmıştır. Tebliğe göre;

– Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecek.

– Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2012 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2012 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacak.

Söz konusu Tebliğ’de yer alan yapı yaklaşık birim maliyet bedelleri ve önceki yıllara ait yapı yaklaşık birim maliyet bedelleri Pratik Bilgiler bölümünde yer almaktadır.